Filozofia nauki – serwis dydaktyczny

Niniejszy serwis zawiera materiały dydaktyczne do różnych przedmiotów humanistycznych, które są prowadzone przez dr-a Pawła Stacewicza na różnych wydziałach Politechniki Warszawskiej.
Tematyka tych przedmiotów sytuuje się na pograniczu filozofii i nauk ścisłych, czemu odpowiada nazwa serwisu: Filozofia nauki.

Zapraszamy do korzystania z odpowiednich zasobów:

♦   FILOZOFIA INFORMACJI I TECHNIKI  (WEiTI)

♦   KOMPUTER a LUDZKI UMYSŁ  (FIZYKA/MiNI)

♦   SPOŁECZEŃSTWO INFORMACJI i WIEDZY  (WEiTI)

♦   SZTUCZNA INTELIGENCJA…  (WAINS)

♦   LEKTORIUM WSPÓLNE  (lektury do różnych przedmiotów)

Kontakt e-mailowy z wykładowcą:  p.stacewicz@ans.pw.edu.pl.

Print Friendly

Możliwość komentowania jest wyłączona.