Komputer a ludzki umysł (2016/17)

Strona zawiera materiały dydaktyczne do przedmiotu „Komputer a ludzki umysł”, który jest prowadzony na wydziałach Fizyki oraz MiNI PW. W dziale WPROWADZENIE znajdują się informacje i materiały wstępne, które warto przeczytać po pierwszych zajęciach (wprowadzają one w tematykę interdyscyplinarnych badań nad umysłem). W dziale ZAGADNIENIA są zestawione tematy kolejnych spotkań – wraz z tekstami do dyskusji oraz pytaniami, które warto przemyśleć przed zajęciami.

I. WPROWADZENIE

◊   Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematy, zaliczenie)
♦   Co inżynierowie mogą wnieść do badań nad umysłem? (tekst P. Stacewicza)
◊   Duch i dusza, czyli prehistoria kognitywistyki (tekst W. Ducha)

II. ZAGADNIENIA (omawiane na kolejnych spotkaniach)

1)  Wstęp. Co łączy umysł z komputerem?

◊   Co inżynierowie mogą wnieść do badań nad umysłem? (tekst P. Stacewicza)

2)  Filozoficzne archetypy pojęcia umysłu.

◊   Historia filozofii W. Tatarkiewicza, wybrane rozdziały
♦   Rozdział o Platonie (część o duszy)
◊   Rozdział o Arystotelesie (część o psychologii i duszy)
♦   Rozdział o Kartezjuszu (część o duszy/umyśle)

3)  Różne pojęcia umysłu w filozofii współczesnej.

◊    Co inżynierowie mogą wnieść do badań nad umysłem? (tekst P. Stacewicza)

4)  Na czym polega filozoficzne zagadnienie umysłu i ciała?

◊    Zagadnienie ciała i umysłu (tekst T. Nagela)
♦    Ciało a dusza (fragmenty tekstu K. Ajdukiewicza)

5)  DEBATA:  Czy umysł jest redukowalny do mózgu?

♦   Argumenty studentów wydziału Fizyki
◊   Argumenty studentów wydziału MiNI
♦   Lektury do debaty są zalinkowane wyżej, w ramach tematu nr 4.

6)  Komputery. Historia i współczesność.

◊   Historia komputerów (wyciąg z książki W. Ducha)
♦   Mini-kronika informatyki (artykuł W. Marciszewskiego).

Print Friendly

Możliwość komentowania jest wyłączona.