Filozofia informacji i techniki (2017)

Strona zawiera materiały dydaktyczne do przedmiotu „Filozofia informacji i techniki” (alias: „Elementy filozofii informatyki”), który jest prowadzony na wydziale WEiTI PW. W dziale WPROWADZENIE znajdują się informacje i materiały wstępne, które warto przeczytać po pierwszych zajęciach (dotyczą one m.in. związków między informatyką i filozofią). W dziale ZAGADNIENIA są zestawione tematy kolejnych spotkań – wraz z tekstami do dyskusji oraz pytaniami, które warto przemyśleć przed zajęciami.

I. WPROWADZENIE

◊   Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
♦   Informatyka a filozofia (slajdy)
♦   Czy informatykom jest potrzebna filozofia? (dyskusja w blogu)

II. ZAGADNIENIA (omawiane na kolejnych spotkaniach)

1) Czy żyjemy w erze informacji?

◊   Społeczeństwo informacyjne: próba nazwania naszych czasów (tekst A. Sicińskiego)
♦   Teoretycy społeczeństwa informacyjnego (tekst T. Goban-Klassa)

2) Jakiego rodzaju nauką jest informatyka?
[wykład + dyskusja]

◊   Informatyka i filozofia (szkic P. Stacewicza)
♦   Informatyka i jej związek z matematyką (skan artykułu D. Knutha)

3) Informatyka a matematyka
[referat studencki + dyskusja]

◊   Informatyka i jej związek z matematyką (skan artykułu D. Knutha)

4) Czy informatyka zajmuje się informacją?
[wykład + dyskusja]

♦   Informacyjna piramida (dyskusja w blogu, zapraszamy!)
♦   Informacja jako współczesne arche (dyskusja w blogu, zapraszamy!)

5) Czy wszystko da się obliczyć?
[wykład + dyskusja]

♦   O liczbach nieobliczalnych – na chłopski rozum (tekst popularyzujący)
♦   Chaitin o nieobliczalności (wpis w blogu + tekst Chaitina)
♦   O algorytmicznej (nie)dostępności wiedzy (artykuł P. Stacewicza)

6) Jakie algorytmy są przyszłością informatyki?
[debata]

♦   Argumenty głównych uczestników debaty

7) Sztuczna inteligencja.
[wykład]

♦   Czy istnieje sztuczna inteligencja? (tekst P. Stacewicza)
◊   W stronę sztucznych systemów inteligentnych (rozdział z książki P. Stacewicza)

8) Czy komputery mogą myśleć?
[referat]

♦   Maszyny liczące a inteligencja (artykuł A. Turinga)
◊   Myślenie wg Alana Turinga (wpis w blogu)

9) Chiński pokój Searle’a
[referat]

♦   Czy komputery mogą myśleć? (tekst J. Searle’a)
◊   O naturalizmie Searle’a (wpis w blogu, zapraszam do dyskusji)

10) Turing czy Searle?
[debata]

♦   Argumenty nadesłane przez studentki/ów.
◊   Materiałami pomocniczymi są linkowane wyżej teksty Turinga i Searle’a.
♦   Warto następujące przejrzeć dyskusje w blogu:
—  O naturalizmie Searle’a
—  Myślenie wg Alana Turinga
—  Turing czy Searle?  (tu zapraszam do dyskusji w sieci, jeszcze przed debatą!)

11) Maszyny autonomiczne
[referat + dyskusja]

♦   Wpisy i dyskusje w blogu:
—  Maszyny autonomiczne. Co to znaczy… (we wpisie jest link do artykułu P. Stacewicza)
—  Trzy stopnie autonomii maszyn
—  Inwencja a losowość. Głos w kwestii maszyn autonomicznych.

12) Czy komputery stanowią istotne zagrożenie naszej cywilizacji?
[debata]

♦   ARGUMENTY nadesłane przez studentów.
◊   Przed debatą warto przeczytać:
—  Cyfrowi tubylcy… (2 rozdziały z książki M. Spitzera pt. „Cyfrowa demencja”)
—  Sztuczna Inteligencja. Wyzwanie czy zagrożenie? (dyskusja w blogu)
—  Maszyny przyszłości a nauczanie matematyki (dyskusja w blogu)

xx) Przed sprawdzianem końcowym…
[Sprawdzian odbędzie się 31.05]

◊   Zagadnienia do przemyślenia przed sprawdzianem

Print Friendly, PDF & Email

Możliwość komentowania jest wyłączona.