Sztuczna inteligencja (2017)

Strona zawiera materiały dydaktyczne do przedmiotu „Sztuczna inteligencja. Wybrane pojęcia i metody”, który jest prowadzony na wydziale WAiNS PW. W dziale WPROWADZENIE znajdują się informacje i materiały wstępne, które warto przeczytać po pierwszych zajęciach. W dziale ZAGADNIENIA są zestawione tematy kolejnych spotkań – wraz z tekstami do dyskusji oraz pytaniami, które warto przemyśleć przed zajęciami.

I. WPROWADZENIE

◊   Informacje o przedmiocie  (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
♦   Czy istnieje sztuczna inteligencja?  (tekst P. Stacewicza)

II. ZAGADNIENIA (omawiane na kolejnych spotkaniach)

1) Zajęcia organizacyjne

◊   Informacje o przedmiocie  (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)

2) Inteligencja naturalna a sztuczna

◊   Inteligencja człowieka (książka J. Strelaua, dostępna w bibliotekach)
♦   O inteligencji w Wikipedii.
♦   W stronę sztucznych systemów inteligentnych (rozdział z książki P. Stacewicza)

3) Turingowska wizja sztucznej inteligencji

◊   Maszyny liczące a inteligencja (artykuł A. Turinga)

4) DEBATA:  Wady i zalety testu Turinga

♦   Lekturą do debaty jest tekst zalinkowany wyżej, w ramach tematu nr 3.

5) Współczesne badania nad SI – wybiórczy przegląd zagadnień

◊   W stronę sztucznych systemów inteligentnych (rozdział z książki P. Stacewicza)

6) Metody reprezentacji wiedzy

♦   Sztuczne systemy oparte na wiedzy (tekst T. Nalepy)

7) Czym są systemy eksperckie?

♦   Podstawowe informacje o SE (rozdział z książki J. Mulawki)

8) Zastosowania systemów eksperckich w administracji i wojsku

♦   Zastosowania SE w systemach obronnych (fragment licencjatu p. Wróblewskiej)
◊ Zastosowania w administracji należy opracować na podstawie własnych źródeł.

Print Friendly

Możliwość komentowania jest wyłączona.