Umysł-Komputer-Świat

Spis treści książki  Witolda Marciszewskiego i Pawła Stacewicza:
Umysł — Komputer — Świat.
O zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia

Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2011.

Część druga:  Światopogląd ery informatycznej

11. Zagadka umysłu w centrum uwagi światopoglądu informatycznego.

§1. Rzut oka na epoki cywilizacji po czas Oświecenia
§2. Era informatyczna w porównaniu z przemysłową
§3. Pojęcie obliczalności w centrum zagadki umysłu
§4. Konfrontacja uniwersalnej maszyny Turinga z rzeczywistością fizyczną
§5. Przegląd pojęć i zagadnień tej części książki

12. Rzut oka na rozwój informatyki: od Pascala do Turinga i von Neumanna.

§1. Od pierwszych kalkulatorów do powstania ENIACa
§2. Wkład i znaczenie Turinga
§3. Wkład i znaczenie von Neumanna

13. Rzut oka na rozwój informatyki. Zagadka sztucznej inteligencji.

§1. Na czym polega zagadka sztucznej inteligencji?
§2. Dwa typy inteligencji według Pascala
§3. Pascal i von Neumann a badanie rozumowań potocznych pod kątem SI
§4. Czy istnieją algorytmy rozumowań potocznych, obrazowych i emocjonalnych?

14. Informatyka ogólna czyli teoria przetwarzania informacji.

§1. Co jest konieczne, żeby zasłużyć na miano komputera?
§2. Kraina  SPIN-ów jako domena informatyki ogólnej

15. Na czym polega świadomość informatyczna.

§1. Wycieczka w naszą teraźniejszość
§2. Zasięg i komponenty świadomości informatycznej
§3. Wymiary i poziomy świadomości informatycznej

16. Światopogląd informatyczny czyli informatyzm.

§1. Światopogląd informatyczny — wytwór naszego wieku
§2. Światopogląd — ogląd świata i busola postępowania
§3. Materialistyczna antyteza światopoglądu informatycznego

17. Jak umysł rozmawia ze światem w kodzie binarnym.

§1. Porozumienie umysłu ze światem przez kod matematyczny
§2. Rodzaje kodów i notacji
§3. Sukces kodu binarnego, jego relacja do analogowego

18. Moc obliczeniowa a cyfrowo-analogowy dualizm.

§1. Rozszerzenie pojęcia mocy obliczeniowej i problem obliczalności świata
§2. Strategia analogowa w sukurs cyfrowej w sytuacjach kryzysowych
§3. Intermedium: z wizytą w Wiedniu u docenta Gödla
§4. Strategia cyfrowa: od arytmetyzacji do fizykalizacji języka

19. Dynamika umysłu w perspektywie gödlowskiej.

§1. Humanistyka a robotyka
§2. Dynamika dodatnich sprzężeń zwrotnych między umysłem i~językiem
§3. MAG: samopotwierdzalne MetaArytmetyczne zdanie Gödlowskie
§4. AG: samopotwierdzalne Arytmetyczne zdanie Gödlowskie
§5. Humanistyczna interpretacja niezupełności arytmetyki

20. Informatyczny sposób myślenia o zagadnieniach społecznych.

§1. Utyskiwania i nadzieje pod adresem mocy obliczeniowej organów władzy
§2. Wzmacnianie mocy obliczeniowej przez postępowanie analogowe
§3. Problem powiązania postępowania algorytmicznego z analogowym