Filozofia informacji i techniki (2017/18)

Strona zawiera materiały dydaktyczne do przedmiotu „Filozofia informacji i techniki” (alias: „Elementy filozofii informatyki”), który jest prowadzony na wydziale WEiTI PW.
W dziale WPROWADZENIE znajdują się informacje i materiały wstępne, które warto przeczytać po pierwszych zajęciach (dotyczą one m.in. związków między informatyką i filozofią). W dziale ZAGADNIENIA są zestawione tematy kolejnych spotkań — wraz ze wskazaniem materiałów pomocniczych (lektur).

I. WPROWADZENIE

◊   Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
♦   Informatyka a filozofia (slajdy)
♦   Czy informatykom jest potrzebna filozofia? (dyskusja w blogu)

II. ZAGADNIENIA (omawiane na kolejnych spotkaniach)

1)  Zajęcia wstępne. Czy żyjemy w erze informacji?

♦   Społeczeństwo informacyjne: próba nazwania naszych czasów (tekst A. Sicińskiego)
◊   O pojęciu informacji (tekst z książki P. Stacewicza)

2)  O filozofii i jej związkach z informatyką.
[wykład]

◊   Informatyka i filozofia (szkic P. Stacewicza)
♦   Filozofia i jej historia wobec nauk szczegółowych (tekst P. Stacewicza)

3) Jakiego rodzaju nauką jest informatyka?
[wykład + dyskusja]

◊   Informatyka i filozofia (szkic P. Stacewicza)
♦   Informatyka i jej związek z matematyką (skan artykułu D. Knutha)

Print Friendly, PDF & Email

Możliwość komentowania jest wyłączona.