Filozofia nauki – serwis dydaktyczny

Niniejszy serwis zawiera materiały dydaktyczne do różnych przedmiotów, które są prowadzone przez dr-a Pawła Stacewicza na różnych wydziałach Politechniki Warszawskiej.
Tematyka tych przedmiotów sytuuje się na pograniczu filozofii i nauk ścisłych, czemu odpowiada nazwa serwisu: Filozofia nauki.

Zapraszamy do korzystania z odpowiednich zasobów:

♦   FILOZOFIA INFORMACJI i TECHNIKI (WEiTI)

♦   NAUKA a ŚWIATOPOGLĄD (WAiNS)

♦   SZTUCZNA INTELIGENCJA W ZASTOSOWANIACH (WAiNS)

♦   LEKTORIUM WSPÓLNE (lektury do różnych przedmiotów)

Wszystkich słuchaczy moich zajęć zapraszam na konferencję:
♦   FILOZOFIA W INFORMATYCE IV.
Rozpocznie się ona 23.11.2018 o godz. 9.15 w sali 213 (Gmach Główny PW).

Kontakt e-mailowy z wykładowcą: p.stacewicz@ans.pw.edu.pl.