NAUKA a ŚWIATOPOGLĄD (2017/18)

Strona zawiera materiały dydaktyczne do przedmiotu „Nauka a światopogląd” , który jest prowadzony na wydziale WAiNS PW.
W dziale WPROWADZENIE znajdują się informacje i materiały wstępne, które warto przeczytać po pierwszych zajęciach (dotyczą one m.in. związków między filozofią i naukami szczegółowymi). W dziale ZAGADNIENIA są zestawione tematy kolejnych spotkań – wraz z tekstami do dyskusji oraz pytaniami, które warto przemyśleć przed zajęciami.

I. WPROWADZENIE

◊   Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
♦   Filozofia a nauki szczegółowe (tekst P. Stacewicza)
♦   Między światopoglądem a filozofią (fragment artykułu P. Stacewicza)
♦   Świato-pogląd i świato-ogląd (wpis w blogu)

II. ZAGADNIENIA (omawiane na kolejnych spotkaniach)

1) Filozofia a światopogląd

◊   Filozofia a nauki szczegółowe (tekst P. Stacewicza)
♦   Między światopoglądem a filozofią (fragment artykułu P. Stacewicza)
♦   Filozofia, nauki, światopogląd (slajdy do wykładu P. Stacewicza)

2) Nauka: geneza, metody, wartość

♦   Wartość nauki (skan tekstu K. Ajdukiewicza)
♦   Klasyfikacja nauk (skan fragmentu książki „Prawa nauki” W. Krajewskiego)
♦   O nauce i filozofii (slajdy do wykładu P. Stacewicza)

3) Wiedza: indywidualna, potoczna, naukowa.

♦   Wiedza i doświadczenie (fragment książki J. Wojtysiaka „Pochwała ciekawości”)
♦   Zagadnienie wiedzy (opracowanie P. Stacewicza)
♦   Wiedza: indywidualna, potoczna, naukowa (slajdy do wykładu P. Stacewicza)
♦   Informacyjna piramida (dyskusja w blogu – zapraszamy!)

4) Czy warto być sceptykiem?

♦   Złudzenia, demony, Matrix… (fragment książki J. Wojtysiaka „Pochwała ciekawości”)
♦   Fragmenty „Historii filozofii” W. Tatarkiewicza (dostępna w bibliotekach)
— tom 1: rozdział o sceptykach (fragmenty o „tropach sceptyckich”)
— tom 2: rozdział o Kartezjuszu (początkowe fragmenty)
♦   O argumentach sceptyckich w filozofii (slajdy do wykładu P. Stacewicza)
♦   Otwarta dyskusja w blogu (ZAPRASZAM!)

5) Czy warto być racjonalistą (a nie irracjonalistą)?

♦   Racjonalizm (fragment książki K. Ajdukiewicza „Zagadnienia i kierunki filozofii”)
♦   Racjonalizm w szerokim znaczeniu (slajdy do wykładu P. Stacewicza)
♦   Argumenty studentek/ów (do debaty na żywo i dyskusji w blogu)
♦   Czy warto być racjonalistą? (otwarta dyskusja w blogu – ZAPRASZAM)

6) W jaki sposób matematyka może wpływać na światopogląd?

!!  Na opinie studentek/ów oczekiwałem do piątku wieczór (1.12.2017).
  Swoją opinię nadesłała tylko JEDNA osoba (mimo wielu zgłoszeń do dyskusji)!
—  Oto OPINIA tej osoby.

Przed dyskusją na zajęciach warto przeczytać w blogu:
♦   Matematyka-Człowiek-Świat (wpis, dyskusja i slajdy)
♦   Czy świat jest matematyczny? (wpis i dyskusja)

7) Co to znaczy, że (wg. niektórych) „świat jest matematyczny”?

♦   Slajdy z wykładu

8) Humanistyka czy nauki ścisłe?

♦   Slajdy z wykładu
♦   Argumenty studentek/ów  (do najbliższej debaty 8.01)

9) Czy komputery stanowią istotne zagrożenie dla naszej cywilizacji?

♦   Argumenty studentek/ów  (do najbliższej debaty 22.01)

◊   W dyskusji pomocne będą poniższe materiały
♦   Czy istnieje sztuczna inteligencja? (esej P. Stacewicza)
♦   SI. Wyzwanie czy zagrożenie? (wpis studencki w blogu, zapraszam do dyskusji)
♦   Starcie cywilizacyjne z maszynami… (wpis w blogu, zapraszam do dyskusji)