NAUKA a ŚWIATOPOGLĄD (2017/18)

Strona zawiera materiały dydaktyczne do przedmiotu „Nauka a światopogląd” , który jest prowadzony na wydziale WAiNS PW.
W dziale WPROWADZENIE znajdują się informacje i materiały wstępne, które warto przeczytać po pierwszych zajęciach (dotyczą one m.in. związków między filozofią i naukami szczegółowymi). W dziale ZAGADNIENIA są zestawione tematy kolejnych spotkań – wraz z tekstami do dyskusji oraz pytaniami, które warto przemyśleć przed zajęciami.

I. WPROWADZENIE

◊   Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
♦   Filozofia a nauki szczegółowe (tekst P. Stacewicza)
♦   Między światopoglądem a filozofią (fragment artykułu P. Stacewicza)
♦   Świato-pogląd i świato-ogląd (wpis w blogu)

II. ZAGADNIENIA (omawiane na kolejnych spotkaniach)

1) Filozofia a światopogląd

◊   Filozofia a nauki szczegółowe (tekst P. Stacewicza)
♦   Między światopoglądem a filozofią (fragment artykułu P. Stacewicza)

Print Friendly, PDF & Email

Możliwość komentowania jest wyłączona.