Sztuczna Inteligencja (2018)

Strona zawiera materiały dydaktyczne do przedmiotu „Sztuczna inteligencja. Wybrane pojęcia i metody”, który jest prowadzony na wydziale WAiNS PW. W dziale WPROWADZENIE znajdują się informacje i materiały wstępne, które warto przeczytać po pierwszych zajęciach. W dziale ZAGADNIENIA są zestawione tematy kolejnych spotkań – wraz z tekstami do dyskusji oraz pytaniami, które warto przemyśleć przed zajęciami.

I. WPROWADZENIE

◊   Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
♦   Czy istnieje sztuczna inteligencja? (tekst P. Stacewicza)

II. ZAGADNIENIA (omawiane na kolejnych spotkaniach)

1) Zajęcia organizacyjne

◊  Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)

2) Inteligencja naturalna a sztuczna

◊   Pytania do tematu
♦   Inteligencja człowieka (książka J. Strelaua, dostępna w bibliotekach)
♦   O inteligencji w Wikipedii.
♦   O teorii rozwoju inteligencji J. Piageta
♦   W stronę sztucznych systemów inteligentnych (rozdział z książki P. Stacewicza)
♦   Slajdy pokazywane na zajęciach

3) Prehistoria badań nad SI: niektóre pomysły Alana Turinga

◊   Pytania do tematu
♦   Maszyny liczące a inteligencja (artykuł A. Turinga)
♦   Slajdy pokazywane na zajęciach

4) Pojęcie uniwersalnej maszyny Turinga

◊   Pytania do tematu
♦   Maszyna Turinga (opis dydaktyczny)
♦   Maszyny Turinga a ludzki umysł (wpis blogowy)
♦   Slajdy pokazywane na zajęciach

5) Współczesne badania nad SI – wybiórczy przegląd zagadnień

◊   Pytania do tematu
♦   W stronę sztucznych systemów inteligentnych (rozdział z książki P. Stacewicza)
♦   Slajdy pokazywane na zajęciach

6) Metody reprezentacji wiedzy

♦   Sztuczne systemy oparte na wiedzy (tekst T. Nalepy)

Możliwość komentowania jest wyłączona.