Sztuczna Inteligencja (2018)

Strona zawiera materiały dydaktyczne do przedmiotu „Sztuczna inteligencja. Wybrane pojęcia i metody”, który jest prowadzony na wydziale WAiNS PW. W dziale WPROWADZENIE znajdują się informacje i materiały wstępne, które warto przeczytać po pierwszych zajęciach. W dziale ZAGADNIENIA są zestawione tematy kolejnych spotkań – wraz z tekstami do dyskusji oraz pytaniami, które warto przemyśleć przed zajęciami.

I. WPROWADZENIE

◊   Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
♦   Czy istnieje sztuczna inteligencja? (tekst P. Stacewicza)

II. ZAGADNIENIA (omawiane na kolejnych spotkaniach)

1) Zajęcia organizacyjne

◊  Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)

2) Inteligencja naturalna a sztuczna

◊   Pytania do tematu
♦   Inteligencja człowieka (książka J. Strelaua, dostępna w bibliotekach)
♦   O inteligencji w Wikipedii.
♦   O teorii rozwoju inteligencji J. Piageta
♦   W stronę sztucznych systemów inteligentnych (rozdział z książki P. Stacewicza)
♦   Slajdy pokazywane na zajęciach

3) Prehistoria badań nad SI: niektóre pomysły Alana Turinga

◊   Pytania do tematu
♦   Maszyny liczące a inteligencja (artykuł A. Turinga)
♦   Slajdy pokazywane na zajęciach

4) Pojęcie uniwersalnej maszyny Turinga

◊   Pytania do tematu
♦   Maszyna Turinga (opis dydaktyczny)
♦   Maszyny Turinga a ludzki umysł (wpis blogowy)
♦   Slajdy pokazywane na zajęciach

5) Współczesne badania nad SI – wybiórczy przegląd zagadnień

◊   Pytania do tematu
♦   W stronę sztucznych systemów inteligentnych (rozdział z książki P. Stacewicza)
♦   Slajdy pokazywane na zajęciach

6) Metody reprezentacji wiedzy

◊   Pytania do tematu
♦   Sztuczne systemy oparte na wiedzy (tekst T. Nalepy)
♦   O sieciach neuronowych (fragment książki P. Stacewicza – do pyt. nr 6)
♦   Slajdy pokazywane na zajęciach

7) Systemy eksperckie

!!!  Temat będzie realizowany w formie prezentacji studentów (3 dni przed zajęciami proszę przysłać prezentację)
♦   Podstawowe informacje o SE (rozdział z książki J. Mulawki)
♦   SE w zarządzaniu (ciekawy materiał z sieci)

8) Sztuczne sieci neuronowe

!!!  Najważniejsze są teksty pierwszy i trzeci
♦    Koneksyjne techniki przetwarzania danych (fragment książki P. Stacewicza)
◊    Sztuczne sieci neuronowe – wprowadzenie (fragmenty artykułu R. Tadeusiewicza)
◊    Sieci neuronowe (tekst I. Białynickiej-Biruli)

9) Zastosowania sztucznych sieci neuronowych w administracji i wojsku

♦   Zastosowania SE w systemach obronnych (fragment licencjatu p. Wróblewskiej)
◊   Zastosowania w administracji należy opracować na podstawie własnych źródeł.

10) Czym są algorytmy genetyczne?

◊   Pytania do tematu
♦   Czy roboty przyszłości będą ewoluować? (esej P. Stacewicza)
◊   Algorytmy genetyczne (fragment książki P. Stacewicza)

11) Maszyny autonomiczne

♦   Slajdy z wykładu

xx) Przed sprawdzianem

♦   Przykładowe pytania