Społeczeństwo informacji i wiedzy (2018)

Strona zawiera materiały dydaktyczne do seminarium „Społeczeństwo informacji i wiedzy”, które jest prowadzone na wydziale WEiTI PW. W dziale WPROWADZENIE znajdują się informacje i materiały wstępne, które warto przeczytać po pierwszych zajęciach. W dziale ZAGADNIENIA są zestawione tematy kolejnych spotkań – wraz z tekstami do dyskusji oraz pytaniami, które warto przemyśleć przed zajęciami.

I. WPROWADZENIE

◊   Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
♦   O pojęciu informacji (tekst z książki P. Stacewicza)

II. ZAGADNIENIA (omawiane na kolejnych spotkaniach)

1) Wstęp. Pojęcie informacji we współczesnej kulturze

◊   O pojęciu informacji (tekst z książki P. Stacewicza)

2) Informacja a wiedza

◊   Pytania kierunkujące dyskusję
♦   O pojęciu informacji (tekst z książki P. Stacewicza)
♦   Informacyjna piramida (dyskusja w blogu)

3) Era informatyczna, społeczeństwo informacyjne…
….. i inne określenia naszych czasów

♦    Społeczeństwo informacyjne: próba nazwania naszych czasów (tekst A. Sicińskiego)
♦    Teoretycy społeczeństwa informacyjnego (tekst T. Goban-Klassa)

4) Cyfrowy styl życia. Rozwija czy degeneruje?

♦    Cyfrowi tubylcy… (2 rozdziały z książki M. Spitzera pt. „Cyfrowa demencja”)

5) Media cyfrowe w edukacji

♦   Cyfrowa rewolucja w edukacji? (z książki „W drodze do społeczeństwa informacyjnego”)
♦   Edukacja w stylu „Kopiuj i wklej” (rozdz. z książki M. Spitzera pt. „Cyfrowa demencja”)

6) Sztuczna inteligencja

♦   Czy istnieje sztuczna inteligencja? (tekst P. Stacewicza)
♦   Sztuczna Inteligencja. Wyzwanie czy zagrożenie? (dyskusja w blogu)
♦   Maszyny przyszłości a nauczanie matematyki (dyskusja w blogu)

7) DEBATA: Czy komputery mogą zagrozić naszej cywilizacji?

♦   Argumenty studentek/ów  (nadesłane do 15.05.2018, godz. 15)