Filozofia informacji i techniki (2018)

Strona zawiera materiały dydaktyczne do przedmiotu „Filozofia informacji i techniki” (alias: „Elementy filozofii informatyki”), który jest prowadzony na wydziale WEiTI PW.
W dziale WPROWADZENIE znajdują się informacje i materiały wstępne, które warto przeczytać po pierwszych zajęciach (dotyczą one m.in. związków między informatyką i filozofią). W dziale ZAGADNIENIA są zestawione tematy kolejnych spotkań — wraz ze wskazaniem materiałów pomocniczych (lektur).

I. WPROWADZENIE

◊   Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
♦   Informatyka a filozofia (slajdy)
♦   Czy informatykom jest potrzebna filozofia? (dyskusja w blogu)

II. ZAGADNIENIA (omawiane na kolejnych spotkaniach)

1) Zajęcia wstępne. Czy żyjemy w erze informacji?

♦   Społeczeństwo informacyjne: próba nazwania naszych czasów (tekst A. Sicińskiego)

2) O filozofii i jej związkach z informatyką.
[wykład]

◊   Informatyka a filozofia (szkic P. Stacewicza)
♦   Filozofia i jej historia wobec nauk szczegółowych (tekst P. Stacewicza)
◊   Filozofia a informatyka (slajdy do wykładu)

3) Informacja jako pojęcie interdyscyplinarne
[wykład]

♦   O pojęciu informacji (tekst z książki P. Stacewicza)
◊   Informacyjna piramida (dyskusja w blogu– zapraszamy!)
♦   Informacja – pojęcie interdyscyplinarne (slajdy do wykładu)

4) Informacja w informatyce
[wykład]

♦   Informacja w informatyce (slajdy do wykładu)

5) Informacja z punktu widzenia współczesnej kognitywistyki
[referat]

♦   Slajdy do referatu

6) Informacja w perspektywie obliczeniowej
[wykład]

♦   Informacja, liczby i obliczenia (slajdy do wykładu)
♦   Chaitin o nieobliczalności (wpis blogowy i link do tekstu Chaitina)
♦   O liczbach nieobliczalnych na chłopski rozum (tekst P. Stacewicza)

7) Ograniczenia turingowskiego modelu obliczeń
[wykład]

♦   Ograniczenia obliczeń turingowskich (slajdy do wykładu)

8) Sprawdzian
[sprawdzian odbędzie się w dniu 11.04.2018]

♦   Zagadnienia do przemyślenia (przed sprawdzianem)

9)  Filozoficzny potencjał wiedzy informatycznej
[wykład]

10) Elementy historii informatyki
[wykład]

11)  Czy komputery mogą myśleć? Analiza tekstu Turinga.
[referat: M. Umiński, referat został przesunięty – bo ostatnie zajęcia nie odbyły się]
[termin: 23.05.2018, teksty poniżej]
[debata odbędzie się 30.05, na kolejnych zajęciach]

♦  Maszyny liczące a inteligencja (artykuł A. Turinga)

12) Czy Alan Turing miał rację?
[debata]

♦  Argumenty studentów.

13) Czy sztuczna inteligencja może zagrozić naszej cywilizacji?
[debata]

♦  Argumenty studentów.