NAUKA a ŚWIATOPOGLĄD (2018/19)

Strona zawiera materiały dydaktyczne do przedmiotu „Nauka a światopogląd” , który jest prowadzony na wydziale WAiNS PW.
W dziale WPROWADZENIE znajdują się informacje i materiały wstępne, które warto przeczytać po pierwszych zajęciach (dotyczą one m.in. związków między filozofią i naukami szczegółowymi). W dziale ZAGADNIENIA są zestawione tematy kolejnych spotkań – wraz z tekstami do dyskusji oraz pytaniami, które warto przemyśleć przed zajęciami.

I. WPROWADZENIE

◊   Informacje o przedmiocie (układ zajęć, tematyka, zaliczenie)
♦   Filozofia a nauki szczegółowe (tekst P. Stacewicza)
♦   Między światopoglądem a filozofią (fragment artykułu P. Stacewicza)
♦   Świato-pogląd i świato-ogląd (wpis w blogu)

II. ZAGADNIENIA (omawiane na kolejnych spotkaniach)

1) Zajęcia organizacyjne

♦   Informacje o przedmiocie (układ zajęć, tematyka, zaliczenie)
♦   Slajdy do wykładu wstępnego
!   Proszę o przeczytanie materiałów z działu WPROWADZENIE (wyżej)

2) Filozofia, nauki, światopogląd

◊   Filozofia a nauki szczegółowe (tekst P. Stacewicza)
♦   Między światopoglądem a filozofią (fragment artykułu P. Stacewicza)
♦   Slajdy do wykładu

3) Nauka: geneza, metody, wartość

♦   Wartość nauki (skan tekstu K. Ajdukiewicza)
♦   Klasyfikacja nauk (skan fragmentu książki „Prawa nauki” W. Krajewskiego)
♦   Slajdy do wykładu

4) Wiedza: indywidualna, potoczna, naukowa

♦   Wiedza i doświadczenie (fragment książki J. Wojtysiaka „Pochwała ciekawości”)
♦   Zagadnienie wiedzy (opracowanie P. Stacewicza)
♦   Informacyjna piramida (dyskusja w blogu – zapraszamy!)
♦   Slajdy do wykładu

5) Nauki humanistyczne a nauki ścisłe

♦   Klasyfikacja nauk (skan fragmentu książki „Prawa nauki” W. Krajewskiego)
♦   Slajdy do wykładu

6) Czy warto być racjonalistą (a nie irracjonalistą)?

♦   Racjonalizm (fragment książki K. Ajdukiewicza „Zagadnienia i kierunki filozofii”)
♦   Slajdy do wykładu

7) Filozofia a informatyka

♦   Zajęcia odbyły się na na konferencji Filozofia w informatyce IV.

8) Wprowadzenie do debaty o racjonalizmie?

♦   Slajdy wprowadzające

9) DEBATA: Racjonalizm vs irracjonalizm

♦   Nadesłane argumenty

10) DEBATA: Co to znaczy, że świat jest matematyczny?

♦   Nadesłane argumenty

13) DEBATA: Czy komputery stanowią istotne zagrożenie dla naszej cywilizacji?

♦   Nadesłane argumenty