Filozofia informacji i techniki (2018/2019)

Strona zawiera materiały dydaktyczne do przedmiotu „Filozofia informacji i techniki” (alias: „Elementy filozofii informatyki”), który jest prowadzony na wydziale WEiTI PW.
W dziale WPROWADZENIE znajdują się informacje i materiały wstępne, które warto przeczytać po pierwszych zajęciach (dotyczą one m.in. związków między informatyką i filozofią). W dziale ZAGADNIENIA są zestawione tematy kolejnych spotkań — wraz ze wskazaniem materiałów pomocniczych (lektur).

I. WPROWADZENIE

◊   Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
♦   Informatyka a filozofia (slajdy)
♦   Czy informatykom jest potrzebna filozofia? (dyskusja w blogu)

II. ZAGADNIENIA (omawiane na kolejnych spotkaniach)

1) Zajęcia organizacyjne

♦   Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
!    Proszę przeczytać materiały z działu WPROWADZENIE (wyżej)

2) O filozofii i jej związkach z informatyką.
[wykład]

◊   Informatyka a filozofia (szkic P. Stacewicza)
♦   Filozofia i jej historia wobec nauk szczegółowych (tekst P. Stacewicza)
♦   Slajdy do wykładu

3) Czy żyjemy w erze informacji?

◊   Społeczeństwo informacyjne: próba nazwania naszych czasów (tekst A. Sicińskiego)
♦   Slajdy do wykładu

4) Informacja jako pojęcie interdyscyplinarne
[wykład]

♦   O pojęciu informacji (tekst z książki P. Stacewicza)
◊   Informacyjna piramida (dyskusja w blogu– zapraszamy!)
♦   Slajdy do wykładu

5) Informacja jako przedmiot zainteresowania informatyków
[wykład]

♦   Informacja w informatyce (slajdy do wykładu)

6) Obliczalność i nieobliczalność
[wykład]

♦   Chaitin o nieobliczalności (wpis blogowy i link do tekstu Chaitina)
♦   O liczbach nieobliczalnych na chłopski rozum (tekst P. Stacewicza)
◊   Slajdy do wykładu

7) Sprawdzian z przedmiotu

!!! Sprawdzian odbędzie się w dniu 21.11.2018
◊   Zagadnienia do przemyślenia przed sprawdzianem

8) Krótka historia technik informatycznych
[wykład]

♦   Leibnizjańskie inspiracje informatyki (tekst K. Trzęsickiego)
◊   Slajdy do wykładu

9) Jakie techniki obliczeniowe są przyszłością informatyki?
[debata]

♦   Argumenty studentów

10) Analiza tekstu A. Turinga pt. „Maszyny liczące a inteligencja”
[referat]

♦   Tekst A. Turinga
♦   Prezentacja z zajęć (autor: Karol Musolff)

11) Czy Turing miał rację? (że maszyny mogą i będą myśleć)
[debata]

♦    Turing czy Searle? (otwarta dyskusja w blogu – ZAPRASZAM)
♦    Argumenty studentów

12) O badaniach nad sztuczną inteligencją
[wykład]

13) Czy sztuczna inteligencja może zagrozić naszej cywilizacji?
[debata]

♦   SI. Wyzwanie czy zagrożenie? (otwarta dyskusja w blogu – ZAPRASZAM)
♦   Argumenty studentów

!!!  Serdecznie ZAPRASZAM wszystkich zainteresowanych na seminarium z filozofii informatyki, ktore odbędzie się w czwartek 24.01.2019 o godz. 17.00 w sali 228 (Gmach Główny PW).

Referat pt. Komputery bez krzemu. Biologia syntetyczna i obliczenia w układach biologicznych  wygłosi dr Marcin Rządeczka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

♦   Abstrakt referatu
♦   Strona seminarium