Filozofia informacji i techniki (2018/2019)

Strona zawiera materiały dydaktyczne do przedmiotu „Filozofia informacji i techniki” (alias: „Elementy filozofii informatyki”), który jest prowadzony na wydziale WEiTI PW.
W dziale WPROWADZENIE znajdują się informacje i materiały wstępne, które warto przeczytać po pierwszych zajęciach (dotyczą one m.in. związków między informatyką i filozofią). W dziale ZAGADNIENIA są zestawione tematy kolejnych spotkań — wraz ze wskazaniem materiałów pomocniczych (lektur).

I. WPROWADZENIE

◊   Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
♦   Informatyka a filozofia (slajdy)
♦   Czy informatykom jest potrzebna filozofia? (dyskusja w blogu)

II. ZAGADNIENIA (omawiane na kolejnych spotkaniach)

1) Zajęcia organizacyjne

♦   Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
!    Proszę przeczytać materiały z działu WPROWADZENIE (wyżej)

2) O filozofii i jej związkach z informatyką.
[wykład]

◊   Informatyka a filozofia (szkic P. Stacewicza)
♦   Filozofia i jej historia wobec nauk szczegółowych (tekst P. Stacewicza)
♦   Slajdy do wykładu

3) Czy żyjemy w erze informacji?

◊   Społeczeństwo informacyjne: próba nazwania naszych czasów (tekst A. Sicińskiego)
♦   Slajdy do wykładu

4) Informacja jako pojęcie interdyscyplinarne
[wykład]

♦   O pojęciu informacji (tekst z książki P. Stacewicza)
◊   Informacyjna piramida (dyskusja w blogu– zapraszamy!)