Sztuczna inteligencja w zastosowaniach (2018/19)

Strona zawiera materiały dydaktyczne do przedmiotu „Sztuczna inteligencja. Wybrane pojęcia i metody”, który jest prowadzony na wydziale WAiNS PW. W dziale WPROWADZENIE znajdują się informacje i materiały wstępne, które warto przeczytać po pierwszych zajęciach. W dziale ZAGADNIENIA są zestawione tematy kolejnych spotkań – wraz z tekstami do dyskusji oraz pytaniami, które warto przemyśleć przed zajęciami.

I. WPROWADZENIE

◊   Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
♦   Czy istnieje sztuczna inteligencja? (tekst P. Stacewicza)

1) Współczesne badania nad SI – wprowadzenie

♦   W stronę sztucznych systemów inteligentnych (rozdział z książki P. Stacewicza)
♦   Slajdy pokazywane na zajęciach

2) Metody reprezentacji wiedzy w systemach SI
!!! Temat będzie realizowany na najbliższych zajęciach (13.12.2018)
Wstępne odpowiedzi na pytania (mogą być slajdy) proszę przesłać mi do 10.12.2018

♦   Pytania do tematu
♦   Sztuczne systemy oparte na wiedzy (tekst T. Nalepy)
♦   Metody reprezentacji wiedzy (ciekawy materiał z sieci)

3) Systemy eksperckie

♦   Pytania do tematu
♦   Podstawowe informacje o SE (rozdział z książki J. Mulawki)
♦   SE w zarządzaniu (ciekawy materiał z sieci)

4) Zastosowania systemów eksperckich (głównie w administracji i wojsku)

!!!  Temat należy opracować na podstawie własnych poszukiwań w Internecie
—  Poniżej pewien tekst dot. zastosowań w wojsku
♦    Zastosowania SE w systemach obronnych (fragment licencjatu p. Wróblewskiej)

5) Sztuczne sieci neuronowe

♦    Pytania do tematu
!!! Poniżej są teksty pomocnicze; najważniejsze: pierwszy i trzeci.
♦   Koneksyjne techniki przetwarzania danych (fragment książki P. Stacewicza)
◊   Sztuczne sieci neuronowe – wprowadzenie (fragmenty artykułu R. Tadeusiewicza)
◊   Sieci neuronowe (tekst I. Białynickiej-Biruli)

6) Zastosowania sztucznych sieci neuronowych (głównie w administracji i wojsku)

!!! Temat należy opracować na podstawie własnych poszukiwań w Internecie
— Poniżej pewien tekst dot. zastosowań w wojsku
♦    Zastosowania SSN w systemach obronnych (fragment licencjatu p. Wróblewskiej)

7) Algorytmy genetyczne

♦    Pytania do tematu
!!! Poniżej są teksty pomocnicze; można oczywiście korzystać z innych.
♦    Czy roboty przyszłości będą ewoluować? (esej P. Stacewicza)
◊    Algorytmy genetyczne (fragment książki P. Stacewicza)