Sztuczna inteligencja w zastosowaniach (2019/20)

Strona zawiera materiały dydaktyczne do przedmiotu “Sztuczna inteligencja w zastosowaniach”, który jest prowadzony na wydziale WAiNS PW. W dziale WPROWADZENIE znajdują się informacje i materiały wstępne, które warto przeczytać po pierwszych zajęciach. W dziale ZAGADNIENIA są zestawione tematy kolejnych spotkań – wraz z tekstami do dyskusji oraz pytaniami, które warto przemyśleć przed zajęciami.

I. WPROWADZENIE

◊  Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
♦  Czy istnieje sztuczna inteligencja? (tekst P. Stacewicza)

II. KOLEJNE SPOTKANIA

1) Współczesne badania nad SI – wprowadzenie

♦  W stronę sztucznych systemów inteligentnych (rozdział z książki P. Stacewicza)
♦  Slajdy pokazywane na zajęciach

2) Metody reprezentacji wiedzy w systemach SI
Wstępne odpowiedzi na pytania (mogą być slajdy) proszę przesłać 2 dni przed zajęciami

♦  Pytania do tematu
♦  Sztuczne systemy oparte na wiedzy (tekst T. Nalepy)
♦  Metody reprezentacji wiedzy (ciekawy materiał z sieci)
◊  Opracowania studentów dziennych (plik w formacie doc)

3) Systemy eksperckie

♦  Pytania do tematu
♦  Podstawowe informacje o SE (rozdział z książki J. Mulawki)
♦  SE w zarządzaniu (ciekawy materiał z sieci)

4) Zastosowania systemów eksperckich (głównie w administracji i wojsku)

!!! Temat należy opracować na podstawie własnych poszukiwań w Internecie
— Poniżej fragmenty licencjatów dot. SE
♦   Zastosowania SE w systemach obronnych (fragment licencjatu p. Wróblewskiej)
♦   Zastosowania SE w administracji (fragment licencjatu p. Nowaka)
◊   Opracowania studentów dziennych (plik w formacie doc)

5) Sztuczne sieci neuronowe

♦   Pytania do tematu
!!! Poniżej są teksty pomocnicze; najważniejsze: pierwszy i trzeci.
♦   Koneksyjne techniki przetwarzania danych (fragment książki P. Stacewicza)
◊   Sztuczne sieci neuronowe – wprowadzenie (fragmenty artykułu R. Tadeusiewicza)
◊   Sieci neuronowe (tekst I. Białynickiej-Biruli)

6) Zastosowania sztucznych sieci neuronowych (głównie w administracji i wojsku)

!!! Temat należy opracować na podstawie własnych poszukiwań w Internecie
— Poniżej pewien tekst dot. zastosowań w wojsku
♦   Zastosowania SSN w systemach obronnych (fragment licencjatu p. Wróblewskiej)

7) Algorytmy genetyczne (podstawy i zastosowania)

♦  Pytania do tematu (dot. podstaw AG, 1 grupa studentów)
!!! Poniżej podaję teksty pomocnicze; można oczywiście korzystać z innych.
♦  Czy roboty przyszłości będą ewoluować? (esej P. Stacewicza)
◊  Algorytmy genetyczne (fragment książki P. Stacewicza)
♦  Zastosowania algorytmów genetycznych należy opracować na podstawie samodzielnych poszukiwać w literaturze lub internecie

!!!  PREZENTACJE studentek/ów studiów zaocznych

♦   Metody reprezentacji wiedzy
♦   Systemy eksperckie
♦   Algorytmy genetyczne
♦   Sztuczne sieci neuronowe

!!! PRZED TESTEM

Przed testem proponuję, abyście sporządzili Państwo, indywidualnie lub grupowo, SIEĆ SEMANTYCZNĄ obejmującą pojęcia zawarte w poniższym pliku.

♦   Kluczowe pojęcia do testu