Lectorium Cafe Aleph

Teksty w tej Czytelni, nazwanej Lectorium, gromadzimy pod kątem dyskusji prowadzonych w blogu Polemiki i Rozmówki w Cafe Aleph. Lectorium jest z nim powiązane poprzez identyczną strukturę tematyczną oraz sieć linków. Wraz z umieszczanymi w blogu wpisami i komentarzami, Lectorium adresujemy do tych, którzy się interesują takimi, jak następujące, zagadnieniami:

 • filozofia nauki, w szczególności informatyki i matematyki, oraz ich podstawy w teorii poznania i ontologii.
 • filozofia umysłu i poznania w ujęciu informatycznym.
 • Retoryka i problemy argumentacji w ujęciu informatycznym.
 • Filozofia polityczna i gospodarcza wspomagana wiedzą informatyczną.
 • Informatyzm czyli światopogląd informatyczny i jego związki z racjonalizmem i liberalizmem.

Dlaczego za logo naszej problematyki i nazwę wirtualnej kawiarni, bierzemy symbol ?
Odpowiedź w szkicu Czemu Aleph?

Zob. ciąg dalszy Wprowadzenia.

LINKI do witryn powiazanych tematycznie z następującym dalej katalogiem, obejmującym: A. Wybrane działy filozofii, B. Światopoglądy filozoficzne.

 • “Our Pub” — The Rationalist Core of European Dream.
  An academic blog on Rational Discourse as a Benchmark of European Identity.

  Edited by Witold Marciszewski
 • The Catalog of E-Library for “Our Pub”
  calculemus.org/pub-libr

  Działy Katalogu (A1-A7, B1-B4) są identyczne z kategoriami w Blogu; w nazwie działu część zaznaczona pogrubieniem pokrywa się z nazwą odpowiadającej mu kategorii. Jeśli tekst ma w blogu “Polemiki i Rozmówki” odpowiednik stwarzający sposobność dyskutowania danego tematu w Sieci, informuje o tym link postaci: Zob.też Blog Polemiki i Rozmówki, co jest podkreślone motywem graficznym blogu – grecką kolumnadą.

  A: WYBRANE DZIAŁY FILOZOFII

  A1: Epistemologia i ontologia.

  1. It from bit?
   Witold Marciszewski, 2011 * it-from-bit.html.
  2. On advancing frontiers of science. A pragmatist approach.
   Witold Marciszewski, 2011 * pragmatism.html.
   Read at:
   Polish-Austrian Conference Science versus Utopia. Warsaw, November 23-24, 2011.
   Published in “Studia Philosophiae Christianae”, XLVII nr 4 (2011), pp. 51-71.
  3. Temat dyskutowany w: Polemiki i Rozmówki w “Cafe Aleph”.
   Wariacje na temat Monadologii Leibniza. Informatyczno-dynamiczna natura umysłu.
   Witold Marciszewski, 2011 * wariacje-monad.html
  4. “Mathesis Universalis” na nasze czasy. Wkład Fregego, Cantora i Gödla.
   Witold Marciszewski, 2011 * mathesis.pdf.
   Publikacja drukiem w:
   “Zagadnienia Naukoznawstwa” nr 4(190), 2011, ss.139-152.
  5. Temat dyskutowany w: Polemiki i Rozmówki w “Cafe Aleph”.
   Confrontation of reism with type-theoretical approach
   and everyday experience.
   * Witold Marciszewski, 2012 * reism.pdf.
   Publikacja drukiem w:
   “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” vol.27(40) 2012
   Papers on Logic and Rationality: Festschrift in Honour of Andrzej Grzegorczyk.
  6. Temat anonsowany w: Polemiki i Rozmówki w “Cafe Aleph”.
   Empiryzm, racjonalizm, irracjonalizm po przełomach naukowych XX wieku.
   Witold Marciszewski, 2013 * empiryzm.pdf.
   Publikacja drukiem w:
   “Przewodnik po epistemologii”, red. Renata Ziemińska, Wyd. WAM, Kraków 2013.
  7. Racjonalistyczny optymizm poznawczy w Gödlowskiej wizji dynamiki wiedzy.
   Witold Marciszewski, 2013 * optymizm.pdf * optymizm.html.
   Publikacja drukiem w:
   “Nauka i język (seria druga). Księga pamiątkowa Marianowi Przełęckiemu w darze na dziewięćdziesięciolecie urodzin”, red. Anna Brożek & Jacek Jadacki, Norbertinum, Lublin 2013.
  8. Granice matematyki * [tekst włączony do Katalogu na prawach linku w 2013].
   Gregory J. Chaitin, 1996 * A1:06-chaitin-granice mat.pdf.

  A2: Filozofia nauki

  1. On going beyond the first-order logic in testing the validity of its formulas.
   Witold Marciszewski, 2002 * Beyond.pdf.
   Publikacja w Sieci: Mathesis Universalis, NS 11, 2002.
  2. Ten sam temat (A2:1) jest dyskutowany w artykule:
   Agnostyczny jeż w lesie semantycznym
   Jerzy Pogonowski, Izabela Bondecka-Krzykowska.
   Zob. w tym artykule odcinek 4.4 “Drzewa nieskończone”. fragment 4.4.1 pt. “Czy wykraczanie poza FOL zmusza do logicznego agnostycyzmu?” (ss.22-27, 34-35). Artykuł ten jest częścią książki Ratione et Studio.
   Profesorowi Witoldowi Marciszewskiemu w darze,
   pod redakcją Kazimierza Trzęsickiego.
   Wydawnictwa UwB, Białystok, 2005.
   Artykuł jest dostępny w Sieci w witrynie Zakładu Logiki Stosowanej UAM (pod kierunkiem prof. Jerzego Pogonowskiego), gdzie w dziale “Artykuły” lista tytułów zawiera link do wersji sieciowej tego tekstu.
  3. Czemu jeż, i do tego agnostyczny? Czemu w lesie i do tego semantycznym?
   Witold Marciszewski * czemu jeż.pdf.
  4. Temat dyskutowany w: Polemiki i Rozmówki w “Cafe Aleph”.
   Problem stopu na przykładzie pewnego zastosowania drzew semantycznych.
   Witold Marciszewski, 2012 * stop.html.
  5. On advancing frontiers of science. A pragmatist approach.
   Temat należący również do A1, zob. pragmatism.html.
  6. O modelowaniu informatycznym ze szczególnym odniesieniem do badań nad sztuczną inteligencją.
   Paweł Stacewicz, André Włodarczyk, 2011 * A2:04-modelowanie-informatyczne.pdf
  7. “Mathesis Universalis” na nasze czasy. Wkład Fregego, Cantora i Gödla.
   Witold Marciszewski, 2011.
   Temat należący również do A1, zob. mathesis.pdf.
  8. Scientific heritage: the reception and transmission
   of Euclidean geometry in Western civilization.

   Zbigniew Król, 2012 * geometry.pdf
  9. Confrontation of reism with type-theoretical approach
   and everyday experience.

   Witold Marciszewski, 2012 * A2:-07-reism.pdf.
  10. Empiryzm, racjonalizm, irracjonalizm po przełomach naukowych XX wieku.
   Witold Marciszewski, 2013 * A2:08-empiryzm.pdf.
  11. Racjonalistyczny optymizm poznawczy w Gödlowskiej wizji dynamiki wiedzy.
   Witold Marciszewski, 2013 * A2:09-optymizm.pdf * A2:09-optymizm.html.
  12. Czym jest intuicja intelektualna według racjonalistycznej  filozofii nauki?
   Witold Marciszewski,  2017  *  intuicja-wg-rac.pdf
  13. Racjonalizm jako realistyczna filozofia nauki.
   Witold Marciszewski, 2017  *  w blogu  “Polemiki i Rozmówki w Cafe Aleph”.
  14. Wyciąg z pozycji 12 i 13 w postaci slajdów  skomponowanych przez Pawła Stacewicza,  2017,  pt. Racjonalizm jako realistyczna filozofia nauki (ze szczególnymi odniesieniami do pojęcia intuicji) rac-slajdy.pdf.

   

  Rekomendowane lektury

  • Leibniz, Complexity and Incompleteness.
   Gregory Chaitin, 2009. A2:chaitin-leibniz.html.
   APA Newsletter on Philosophy and Computers, Vol. 9, No. 1 (Fall 2009), pp.7-10.
  • Wstęp Józefa Dębowskiego (Olsztyn, 2004) do polskiego przekładu (Piotra Czarnoty) książki G.Chaitina (1996) “Granice matematyki. Kurs na temat teorii informacji i granic formalnego dowodzenia”, wraz z początkowym fragmentem książki. A2:chaitin-granice mat.pdf.
  • A Logical Journey: From Gödel to Philosophy.
   Hao Wang, 1996. A2:gödel-philosophy.google-books.
  • Mind and Machines: On Computabilism. Rozdział VI w/w książki.
   A2:gödel-philosophy-VI.

   

  A3: Filozofia informatyki i umysłu.

  Jako wprowadzenie do tego działu służy — wzięta z artykułu B.J.Copelanda “Hypercomputation: philosophical issues” (2004) — bibliografia hiperobliczania; zob. niżej,pozycja 1. Doniosłość filozoficzna pojęcia hiperobliczania bierze się z faktu, że potem jak Alan Turing udowodnił (1936-37) istnienie problemów matematycznych nierozwiązalnych dla Uniwersalnej Maszyny Turinga (UMT), i ten sam wynik uzyskał Alonzo Church (1936), narodziło się pytanie: czy takie problemy są w stanie rozwiązywać umysły lub inne niż UMT maszyny? Ponieważ przekraczałoby to standard obliczeniowy UMT, nazwano taki proces hiperobliczaniem.
  Odpowiedź twierdzącą i wskazanie warunków, pod którymi taka możliwość się realizuje, dał Turing w studium z roku 1939, przy akceptacji Churcha jako recenzenta. Wybitnie płodnym kontynuatorem tego kierunku myślenia jest Jack Comeland. Są jednak obrońcy poglądu, że o ile jakieś zadanie jest niewykonalne dla UMT, to nie może być umysłów ani maszyn, dla których byłoby ono wykonalne. W śledzeniu tego gorącego sporu lub w jego prowadzeniu powinna wydatnie pomóc załączona lista; będzie ona sukcesywnie uzupełniana przez pozycje spoza artykułu Copelanda.

  1. Bibliografia problematyki hiperobliczania (hypercomputation).
  2. Komputery, wyobraźnia i współczesna filozofia przyrody, * Paweł Polak. Publikacja w: Mariola Kuszyk-Bytniewska, Andrzej Łukasik [red.], Filozofia przyrody współcześnie,
   Universitas, Kraków 2010, s.305-318.
  3. O pojęciu informacji.
   Paweł Stacewicz, 2011 * poj-informacji-1.pdf
  4. Czym zajmuje się filozofia informatyki?
   Paweł Stacewicz, 2012 * slajdy.pdf
  5. Serwis dydaktyczny zajęć z filozofii informatyki. PW, Wydział MiNI, 2012/13
   Paweł Stacewicz * serwis.WordPress
  6. Rozważania w duchu Kurta Gödla o granicy między umysłem i maszyną.
   Witold Marciszewski, 2013 * granica.pdf. Odczyt wygłoszony 20.XI.2013 w serii wykładów pt. “Świat ludzi i świat maszyn. Płynne granice”
   organizowanych przez Międzywydziałową “Pracownię Pytań Granicznych” UAM.
  7. Co łączy umysł z teorią liczb?
   Paweł Stacewicz, 2013 * umysł-liczba.pdf.
   Publikacja w “Filozofia Nauki” 2012 nr 3(79) ss.111-120.

   

  A4: Filozofia polityczna i gospodarcza.

  1. Cywilizacja liberalna a świat zachodni.
   Witold Marciszewski, 2002 * cywilizacja liberalna.pdf
  2. Gradacja niedostępności obliczeniowej
   w modelowaniu procesów gospodarczych.

   Witold Marciszewski, 2002 * gradacja.html.
  3. Wolny rynek jako system przetwarzania informacji.
   Uwagi w nawiązaniu do sporu Hayek-Lange.

   Witold Marciszewski, 2005 * rynek.pdf.
  4. A comment on Hayek’s ideas of free market and civilization.
   Witold Marciszewski, 2003 * Zob. spis treści w “Studies in Logic […], 2003.
  5. Idee nowoczesności i modernizacji jako dziedzictwo Oświecenia.
   Witold Marciszewski, 2011 * dziedz-oswiec.pdf.
  6. Dynamika cywilizacji a światopogląd informatyczny
   Witold Marciszewski, 2012 * dynamika.html.
  7. Kultura duchowa a kultura materialna.
   Witold Marciszewski, 2012 * kult.duch. a kult.mat.
  8. Warsztat pojęciowy do rozważań o cywilizacji i kulturze
   Witold Marciszewski, 2012 * warsztat.html.
  9. Oświecenie czyli trend ku nowoczesności w wieku XVIII i współcześnie.
   Witold Marciszewski 2010/2013 * moderniz-oświec.pdf.

   

  A5: Etyka

  1. Motywowanie oponenta zyskiem jako strategia argumentacyjna?
   Witold Marciszewski, 2011
   argum-zysk.html
  2. Is Christianity relevant to European integration?
   Witold Marciszewski, 2011 * Christianity.WordPress

   

  A6: Retoryka i teoria argumentacji.

  1. On the Rhetorical Point of View.
   Pierwszy rozdział książki Witolda Marciszewskiego Logic from a Logical Point of View, de Gruyter, Berlin 1994. * A6:01-rhetoric_point1.pdf . Rozdział jest dostępny w Google Books.
  2. Reasoning, Logic, and Intelligence.
   Siódmy rozdział w/w książki. * A6:02-rhetoric_point7.pdf. Rozdział jest dostępny w Google Books.
  3. Motywowanie oponenta zyskiem jako strategia argumentacyjna?
   Witold Marciszewski, 2011 *
   A6:03-argum_zysk.html
  4. O tym, jak nauka powstaje w blogu. Uwagi na przykładzie Systemu Przejrzystego Recenzowania: projekt SPR.
   Witold Marciszewski, 2013 * A6:04-projekt_spr.pdf

   

  A7: Dydaktyka logiki i filozofii

  Pozycje A7:1 – A73 i częściowo A7:4 dotyczą nauczania logiki metodą drzew semantycznych, zwanych także tabelami analitycznymi (metoda pochodna od tabel semantycznych Betha).
  Pozycje 2 i 3 mają takze aspekty należące do filozofii nauki (zob. A2).

  1. Agnostyczny jeż w lesie semantycznym.
   Jerzy Pogonowski, Izabela Bondecka-Krzykowska, 2005
   Artykuł, wymieniony na liście prac Prof. Jerzego Pogonowskiego. Dotyczy on drzew semantycznych (stąd metafora lasu) sprawdzających tautologiczność formuł logiki predyktw. Tytuł nawiązuje do słów z bajki greckiego poety Archilocha: ,,Lis wie wiele rzeczy, ale jeż jedną niemałą”. Jeż dzięki zażyłosci z semantyką drzew wie dzięki nim wielką rzecz, mianowicie, co należy do logiki, a co nie, ale opłaca tę wiedzę pewnym rodzajem niewiedzy (i w tym sensie jest agnostyczny), o czym mowa w odc. 4.4.3 (s.~34). Artykuł ten w odcinku 4.4.1 (od s.22) zawiera wnikliwy komentarz na temat tekstu wskazanego niżej na pozycji A7:2.
  2. On going beyond the first-order logic in testing the validity of its formulas.
   Witold Marciszewski, 2002 * A7:02-beyond-firstorder. Temat kontynuowany poniżej, w A7:3.
  3. Problem stopu na przykładzie na przykładzie pewnego zastosowania drzew semantycznych.
   Witold Marciszewski, 2012 * A2:3-stop.html.
   Piórem recenzenta:
   o książce Piotra Łukowskiego Logika praktyczna
   z elementami wiedzy o manipulacji.
   LEX Wolters Kluwer, 2012.
  4. Czy w uprawianiu logiki predykatów warto być monadystą?
   Witold Marciszewski, 2013
   A7:04a-monadyzm?.pdf Czy kurs logiki dla humanistów należy redukować do rachunku monadycznego?
   Witold Marciszewski, 2013 * A7:04b-log.humanist.WordPress
   Komentarze dyskusyjne: Piotr Łukowski * Paweł Stacewicz.

   

   

  B: ŚWIATOPOGLĄDY FILOZOFICZNE

  Światopogląd filozoficzny odróżniamy od takich, jak np. tradycjonalistycznie religijny, czy magiczny. Gdy z jakimś poglądem filozoficznym łączy się osobiste zaangażowanie, które polega na (a) uwzględnianiu w życiowych decyzjach płynących z danej filozofii wniosków oraz (b) działaniu na rzecz jej akceptacji przez innych, to tak funkcjonujący pogląd filozoficzny nazywamy światopoglądem. Oba blogi mają taką światopoglądową intencję: działać na rzecz definiowanego informatycznie racjonalizmu oraz jego praktycznych konsekwencji, wśród których jest liberalizm i europeizm.

   

  B1: Światopogląd racjonalistyczny.

  1. Empiryzm, racjonalizm, irracjonalizm po przełomach naukowych XX wieku.
   Witold Marciszewski, 2013 * empiryzm.pdf.
   Rozdział w książce: “”Księga pamiątkowa Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin”. Norbertinum, Lublin 2014.
  2. Racjonalistyczny optymizm poznawczy w Gödlowskiej wizji dynamiki wiedzy.
   Witold Marciszewski, 2013 * optymizm.pdf * optymizm.html.
   Rozdział w książce “Przewodnik po epistemologii”, red.naukowa Renata Ziemińska. Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.
  3. Kwestia unaukowienia racjonalizmu przez logikę matematyczną
   a logistyczny irracjonalizm Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

   Witold Marciszewski, 2016 * log-antyirrat.pdf
   Rozdział w książce “Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej”, red.naukowa:  Anna Brożek, Alicja Chybińska. Wydawnictwo Academicon, Lublin 2016.
  4. Scientific philosophy in the Lvov-Warsaw School.
   Pragmatic rationalism as its mainstream trend.

   Witold Marciszewski, 2016 * pragm-ration.pdf
   Artykuł do księgi jubileuszowej dedykowanej prof. Michałowi Hellerowi – w druku.
  5. Jak filozofia analityczna łączy jasność i głębię dzięki więzi z nauką i analizie logicznej pojęć
   Witold Marciszewski
   Rozdział w książce “Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga”.  Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2016.

  B2: Światopogląd informatyczny – racjonalizm ery informatycznej.

  1. It from bit?
   Witold Marciszewski, 2011 * it from bit.html.
  2. Czemu Aleph?
   Witold Marciszewski, 2011 * aleph.html.
  3. Czy komputery mogą być nieobliczalne?
   Paweł Stacewicz, 2011 * stac-02.pdf
  4. Czy powstaną maszyny autonomiczne?
   Paweł Stacewicz, 2011 * stac-06.pdf
  5. Czy umysł jest liczbą?
   Paweł Stacewicz, 2011 * stac-10.pdf
  6. Granice matematyki * [tekst włączony do Katalogu na prawach linku w 2013].
   Gregory J. Chaitin, 1996 * chaitin-granice mat.pdf.
  7. Rozważania w duchu Kurta Gödla o granicy między umysłem i maszyną.
   Witold Marciszewski, 2013 * granica.pdf. Zob.też A3:4.
  8. Co łączy umysł z teorią liczb? 
   Paweł Stacewicz, 2013 * umysł-liczba.pdf.
   Publikacja w “Filozofia Nauki” 2012 nr 3(79) ss.111-120.

   

  B3: Światopogląd liberalny – racjonalizm w filozofii politycznej i gospodarczej.

  1. Cywilizacja liberalna a świat zachodni.
   Witold Marciszewski, 2002 * cywilizacja liberalna.pdf
  2. Wolny rynek jako system przetwarzania informacji. Uwagi w nawiązaniu do sporu Hayek-Lange.
   Witold Marciszewski, 2005 * rynek.pdf.
  3. Idee nowoczesności i modernizacji jako dziedzictwo Oświecenia.
   Witold Marciszewski, 2011 * dziedz-oswiec.pdf.

   

  B4: Światopogląd europejski – idea europejskiej tożsamości cywilizacyjnej zakorzeniona w teorii i praktyce racjonalnego dyskursu.

  1. Cywilizacja liberalna a świat zachodni.
   Witold Marciszewski, 2001 * cywilizacja liberalna.pdf
  2. Is Christianity relevant to European integration?
   Witold Marciszewski, 2011 * Christianity.WordPress

   

  C: DIALOGI WOKÓŁ RECENZJI

   

   

  D: HASŁA INDEKSUJĄCE (tagi w blogu) — Wstępne notatki, w toku opracowania

  • argumentacja —
  • Cantor — A2:5,
  • cywilizacja — A2:6,
  • empiryzm — A1:5
  • Gödel
  • informacja — A1:1
  • informatyka
  • intuicja — A1:6,
  • Leibniz — A2:5,
  • liberalizm
  • maszyna Turinga
  • nieskończoność
  • racjonalizm
  • sztuczna inteligencja
  • Turing — A2:3
  • umysł —