Archiwum kategorii: Etyka

Zaufanie do systemów sztucznej inteligencji.
Rola wyjaśniania.

W tym tygodniu ukazała się współredagowana przeze mnie książka pt. „Zaufanie do systemów sztucznej inteligencji”: http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=karta&id=3800. W jej drugim rozdziale stawiam pewne tezy, które chciałbym niniejszym poddać pod dyskusję. Dotyczą one funkcji wyjaśniających systemów SI oraz ich roli w kształtowaniu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dydaktyka logiki i filozofii, Epistemologia i ontologia, Etyka, Filozofia informatyki, Filozofia nauki, Światopogląd informatyczny | 21 komentarzy

O życzliwości w życiu, etyce i rozmyślaniach nad sztuczną inteligencją

Obecny wpis umieszczam w blogu w imieniu kolegów, dr Bartłomieja Skowrona i dr Marcina Rojszczaka, którzy wystąpili ostatnio na prowadzonym przeze mnie Seminarium z Filozofii Nauki, z intrygującym referatem pt. „Koncepcja życzliwej sztucznej inteligencji. Zagadnienia etyczne i prawne“. W centrum … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Etyka, Filozofia informatyki, Retoryka, Światopogląd informatyczny | 35 komentarzy

Gaudeamus igitur – przekład na okoliczność inauguracji roku akademickiego 2015/16

Radujmy się życiem  — Gaudeamus igitur Gdy się ono przędzie. — Iuvenes dum sumus. Po radosnej dziś młodości,  — Post iucundam iuventutem Po nękaniu złej starości — Post molestam senectutem Ziemia nas posiędzie. — Nos habebit humus. Vivat Akademia,  — … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Etyka | Dodaj komentarz

Aksjologiczne źródła autorytetu państwa:
obliczalność systemu, twórcza dynamika elit

Obecny wpis jest tylko zapowiedzią bardziej gruntownych refleksji wywołanych lekturą książki Anny Brożek “Teoria imperatywów i jej zastosowania” (Copernicus Center, Kraków 2012).   Inspiracja okazała się  tak duża,  że powstał materiał na kilka artykułów, a żeby nie obciążać czytelnika takim balastem,  … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dialogi wokół recenzji, Etyka, Filozofia polityczna | Dodaj komentarz

Konstansy prawa naturalnego
a historyczna zmienność warunków społecznych

Kontynuuję rozważania o prawie naturalnym, nawiązując do wczorajszego w tej materii wpisu. §1. Zająłem się tym tematem, poniechawszy na chwilę dociekań z zakresu światopoglądu informatycznego, ponieważ widzę w tym potrzebę natury obywatelskiej. Nastał w naszym kraju czas, gdy wpływowe grupy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Etyka, Filozofia polityczna, Światopogląd racjonalistyczny | Dodaj komentarz

Studia nad społecznymi aspektami płci w świetle idei prawa natury u św.Tomasza i Adama Smitha

§1. Jak wichura zaczęła się nad Polską kłębić burzliwa dyskusja wokół “Gender Studies”. To znaczy — badań nad czynnikami, które warunkują społeczne role, zadania i odpowiedzialność kobiet i mężczyzn. Stanowisko w tej materii radykalnie  konserwatywne powołuje się na prawo naturalne … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Etyka, Filozofia polityczna, Światopogląd racjonalistyczny | Dodaj komentarz

Odejście Profesora Mariana Przełęckiego
9 sierpnia 2013

Intencją tego wpisu jest utworzenie jakby notatnika, w którym można by – w formie komentarzy – dzielić się wspomnieniami czy refleksjami na temat postaci i dorobku Mariana Przełęckiego.  Zacznijmy od następującego komunikatu PTLiFN. Z głębokim smutkiem żegnamy Mariana Przełęckiego – … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Etyka, Filozofia nauki, Logika i metodologia | Jeden komentarz

Co to jest głos osobny
czyli gotów do pojedynku na argumenty

§1. Osobność jest sposobem myślenia, który cieszy jego posiadacza pewnym  zaskakującym kontrastem.  Kontrast na tym polega, że coś, co mnie wydaje się oczywiste i z gruntu realistyczne, moi typowi rozmówcy uważają za niezmiernie dalekie od rzeczywistości; tak dalekie, iż spoglądają … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Etyka | Otagowano | Dodaj komentarz

Motywowanie oponenta zyskiem jako strategia argumentacyjna?

 Jest to głos w dyskusji przed konferencją   pt. „Retoryka stosowana: Teoria i praktyka argumentacji” (Warszawa, marzec 2012). Głos ten dotyczy odczytu Piotra Łukowskiego (zapowiedzianego w formie streszczenia) pt. Jak wylansować Barabasza, czyli o oddziaływaniu pozamerytorycznym. Passus z tego streszczenia, … Czytaj dalej Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Etyka, Retoryka | 3 komentarze