Filozofia informatyki — lektorium wspólne

Na tej stronie udostępniam szereg materiałów (tekstów i prezentacji), które wykorzystuję w ramach różnych swoich zajęć dydaktycznych z pogranicza informatyki i filozofii. Podobne materiały, przypisane jednak do różnych zagadnień szczegółowych, są obecne na innych stronach tego serwisu.

Gorąco zapraszam do lektury – Paweł Stacewicz.

I. Szkice i slajdy do wybranych wykładów

II. Lektury i materiały pomocnicze

 • Historia komputerów: wyciąg z pierwszego rozdziału książki W. Ducha “Fascynujący świat komputerów”.
 • Mini-kronika informatyki: krótki artykuł Witolda Marciszewskiego opublikowany w roku 2000, w czasopismie “Computer World”.
 • Leibnizjańskie inspiracje informatyki: tekst naukowy Kazimierza Trzęsickiego, kompendium wiedzy o pre-informatycznych ideach Leibniza i ich wkładzie w historię informatyki.
 • Wszechświat jako komputer i sprawy ostateczne: krótki artykuł Witolda Marciszewskiego, nawiązujący do myśli Leibniza, opublikowany w roku 1999, w czasopiśmie “Computer World”.
 • Czat z duchem G.W. Leibniza: fikcyjna rozmowa z XVII-wiecznym uczonym, opracowana pierwotnie w ramach projektu popularyzatorskiego “Archipelag matematyki”.
 • Maszyny liczące a inteligencja (ang. Computing Machinery and Intelligence): głośny artykuł A. Turinga o sztucznej inteligencji i jej perspektywach, zaczerpnięty z witryny www.kognitywistyka.net.
 • Granice matematyki: wyciąg z książki G. Chaitina w przekładzie P. Czarnoty, z ciekawą przedmową J. Dębowskiego (wybrany artykuł zawiera ważne informacje o odkrytej przez Chaitina liczbie nieobliczalnej Omega).
 • O problemach rozstrzygalności: artykuł naukowy Kazimierza Trzęsickiego o genezie i historii zagadnienia rozstrzygalności (od pierwszych sformułowań Davida Hilberta, przez słynne odkrycia Kurta Gödla, aż do propozycji Alana Turinga).
 • Informacja, algorytm, automat: krótki wyciąg z pierwszego rozdziału książki P. Stacewicza “Umysł a modele maszyn uczących się”, zawierający podstawowe informacje o trzech kluczowych pojęciach informatyki.
 • Komputery, wyobraźnia i filozofia: artykuł naukowy Pawła Polaka o wpływie technologii informatycznych na sposób myślenia filozofów (o świecie i umyśle).
 • Czy powstaną maszyny autonomiczne? – esej autorstwa P. Stacewicza, jeden z rozdziałów książki “Umysł-Komputer-Świat. O zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia”.

III. Wyróżnione prace studentów