Filozofia informacji i techniki (2020)

Strona zawiera materiały dydaktyczne do przedmiotu “Filozofia informacji i techniki” (alias: “Elementy filozofii informatyki”), który jest prowadzony na wydziale WEiTI PW.
W dziale WPROWADZENIE znajdują się informacje i materiały wstępne, które warto przeczytać po pierwszych zajęciach (dotyczą one m.in. związków między informatyką i filozofią). W dziale ZAGADNIENIA są zestawione tematy kolejnych spotkań — wraz ze wskazaniem materiałów pomocniczych (lektur).

I. WPROWADZENIE

◊  Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
♦  Informatyka a filozofia (slajdy)
♦  Czy informatykom jest potrzebna filozofia? (dyskusja w blogu)

II. ZAGADNIENIA (omawiane na kolejnych spotkaniach)

1) Zajęcia organizacyjne

♦  Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
— Proszę przeczytać materiały z działu WPROWADZENIE (wyżej)

2) Filozofia i jej działy. Filozofia a informatyka.
[wykład]

◊  Informatyka a filozofia (szkic P. Stacewicza)
♦  Filozofia i jej historia wobec nauk szczegółowych (tekst P. Stacewicza)
♦  Slajdy do wykładu

3) Dlaczego pojęcie informacji jest interesujące dla filozofów?
[wykład]

♦  Dyskusyjnie o informacji (tekst z książki P. Stacewicza)
◊  O pojęciu informacji (tekst z książki K. Tworaka)
♦  Slajdy do wykładu

4) Informacja. Jedno pojęcie czy kilka?
[debata]

Zapraszam do dyskusji zdalnej w blogu.
Proszę dodawać (tekstowe) komentarze:
♦  Informacja. Jedno pojęcie czy kilka? (dyskusja w blogu)

5) Między informacją a wiedzą
[wykład]

◊  Informacyjna piramida (wpis i dyskusja w blogu)
♦  Slajdy do wykładu

6) Informacja w perspektywie obliczeniowej
[wykład]

♦  Informacja wg G. Primiero (dyskusja w blogu)
♦  Slajdy do wykładu
♦  O liczbach nieobliczalnych (materiał i dyskusja w blogu)

7) Między nauką, filozofią i światopoglądem (w tym: informatycznym)
[wykład]

♦  Slajdy do wykładu
♦  Dyskusja blogowa

8) Jakie techniki obliczeniowe są przyszłością informatyki?
[debata online]

♦   Nadesłane argumenty

9) Sztuczna inteligencja. Wprowadzenie
[wykład]

♦  Slajdy do wykładu

10) Sztuczna inteligencja. Trochę filozofii…
[wykład+dyskusja]

♦  Slajdy do wykładu
♦  Testy, testy, testy… na SI (zapraszamy do dyskusji w blogu)

11) Sztuczna inteligencja. Potencjalne zagrożenia
[dyskusja w MS Teams]

♦  Nadesłane argumenty