Społeczeństwo informacji i wiedzy (2020)

Strona zawiera materiały dydaktyczne do seminarium “Społeczeństwo informacji i wiedzy”, które jest prowadzone na wydziale WEiTI PW. W dziale WPROWADZENIE znajdują się informacje i materiały wstępne, które warto przeczytać po pierwszych zajęciach. W dziale ZAGADNIENIA są zestawione tematy kolejnych spotkań – wraz z tekstami do dyskusji oraz pytaniami, które warto przemyśleć przed zajęciami.

I. WPROWADZENIE

◊  Informacje o przedmiocie (charakter zajęć, tematyka, zaliczenie)
♦  O pojęciu informacji (tekst z książki P. Stacewicza)

II. ZAGADNIENIA (omawiane na kolejnych spotkaniach)

1) Wstęp. Pojęcie informacji we współczesnej kulturze

◊  Dyskusyjnie o informacji (tekst z książki P. Stacewicza)
◊  O pojęciu informacji (tekst z książki K. Tworaka)

2) Informacja a wiedza

◊  Pytania kierunkujące dyskusję
♦  O pojęciu informacji (tekst z książki P. Stacewicza)
♦  Informacyjna piramida (dyskusja w blogu)

3) Era informatyczna, społeczeństwo informacyjne…
….. i inne określenia naszych czasów

♦  Społeczeństwo informacyjne: próba nazwania naszych czasów (tekst A. Sicińskiego)
♦  Teoretycy społeczeństwa informacyjnego (tekst T. Goban-Klassa)

4) Cyfrowy styl życia. Rozwija czy degeneruje?

♦  Cyfrowi tubylcy… (2 rozdziały z książki M. Spitzera pt. “Cyfrowa demencja”)

5) Media cyfrowe w edukacji

♦  Cyfrowa rewolucja w edukacji? (z książki “W drodze do społeczeństwa informacyjnego”)
♦  Edukacja w stylu “Kopiuj i wklej” (rozdz. z książki M. Spitzera pt. “Cyfrowa demencja”)

6) Sztuczna inteligencja

♦  Czy istnieje sztuczna inteligencja? (tekst P. Stacewicza)
♦  Sztuczna Inteligencja. Wyzwanie czy zagrożenie? (dyskusja w blogu)
♦  Maszyny przyszłości a nauczanie matematyki (dyskusja w blogu)

7) DEBATA: Sztuczna inteligencja – zagrożenia i korzyści

♦  Tekst inicjujący debatę
♦  SI. Czy mamy się czego bać? (dyskusja w blogu)