O rozumieniu informacji w biologii

Obecny wpis umieszczam w blogu w imieniu dr-a Radosława Siedlińskiego z PJATK, który na ostatnim naszym seminarium w PW wygłosił referat pt. “O rozumieniu informacji w biologii”.

Referat wzbudził ożywioną dyskusję, która – być może – znajdzie swoje przedłużenie tutaj.
Zgodnie z życzeniem Autora poddaję pod dyskusję następujące  slajdy.

A oto krótki komentarz Autora do ich zawartości:

W referacie podejmuję kwestię rozmaitych sposobów rozumienia pojęcia informacji funkcjonujących we współczesnej biologii “niskopoziomowej” (biologia molekularna, genetyka).
Slajdy 2-6 pełnią rolę wprowadzającą w problematykę. Używam w nich pojęcia “information talk” odnoszącego się do powszechnego w biologii współczesnej użycia terminologii opartej na pojęciu informacji (jej kodowania, modyfikowania, przekazywania itp.). Język nasycony tego rodzaju pojęciami jest często używany do opisu fenomenu życia na rozmaitych poziomach jego organizacji i funkcjonowania.
Slajdy 7-12 prezentują dwa podstawowe sposoby rozumienia pojęcia informacji w biologii współczesnej (kolejno: “słabe” oraz “silne”).
Następnie prezentuję dwa sposoby dziedziczenia informacji biologicznej drogą pozagenetyczną: metylację DNA oraz metylację białek histonowych (slajdy 13-16).
Dalej odnoszę się do pytania o ulokowanie informacji biologicznej prezentując 3 możliwe odpowiedzi nań (slajd 17).
Następnie (slajd 18) udzielam odpowiedzi na pytanie o to, do jakiego obszaru funkcjonowania układów ożywionych ograniczone winno być stosowanie wspomnianego wyżej “information talk” (wyłącznie do opisu relacji między genami a ich produktami w  postaci białek). Uszczegółowieniem tego jest slajd 22 zwracający uwagę, że informacja zawarta w DNA determinuje jedynie I-rzędową strukturę białek pozostawiając struktury wyższych rzędów otwarte na wpływ czynników natury pozagenetycznej.
Prezentację zamyka uwaga nt. dającej się zaobserwować tendencji do reifikacji informacji w rozważaniach niektórych znanych i wpływowych  biologów współczesnych (slajdy 23-24).

Zapraszam do dyskusji (nie tylko uczestników seminarium) — Paweł Stacewicz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Filozofia informatyki, Światopogląd informatyczny. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *