Seminarium

Począwszy od roku akademickiego 2014/2015 działa w Politechnice Warszawskiej, przy wydziale WAiNS, międzyuczelniane comiesięczne seminarium naukowe z FILOZOFII NAUKI (z największym udziałem tematów informatycznych).
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!
Jeśli nie może to być udział fizyczny, niech będzie chociaż wirtualny — w formie dyskusji blogowych…

Najbliższe seminarium odbędzie się 20.06.2017 (wtorek!), o godz. 17, w sali 228, w Gmachu Głównym PW.
Dyskusję pt. „(Informatyczne) przedmioty wirtualne. Wstępne intuicje i pytania” poprowadzą wspólnie Izabela Bondecka-Krzykowska, Bartłomiej Skowron i Paweł Stacewicz. Zob. niżej: pozycja nr 7.

ROK AKADEMICKI 2016/17

1.  Czym są obliczenia naturalne?
(Paweł Stacewicz, 10-11-2016)

♦   Lektura (L. Kari, G. Rozenberg, The Many Facets of Natural Computing)
♦   Wpis i dyskusja w blogu

2.  Zagadnienie (hiper)obliczeń biologicznych
(Radosław Siedliński, 1-12-2016)

♦   Lektury (jak wyżej)

3.  Racjonalizm (w tym: informatyczny) jako realistyczna filozofia nauki.
(Witold Marciszewski, 24-01-2017)

♦   Lektura (wpis, linki i dyskusja w blogu)
♦   Slajdy (dyskutowane na seminarium)

4.  Dyskretność a ciągłość. Filozoficzne aspekty cyfrowej
reprezentacji ruchu.

(Jakub Jernajczyk, 28-02-2017)

♦   Konspekt referatu
♦   Lektura (artykuł J. Jernajczyka)

5.  O samorództwie informacji.
(Jarosław Sokołowski, 30-03-2017)

♦   O informacji w kontekście umysłu (pomocniczy wpis w blogu)
♦   Informacja jako współczesne arché (tekst P. Ciniewskiego)

6. O trzech warstwach informacji w wypowiedziach językowych
(Andre Włodarczyk, 18-05-2017)

♦   Abstrakt referatu

7. (Informatyczne) przedmioty wirtualne. Wstępne intuicje i pytania.
(Izabela Bondecka-Krzykowska, Bartłomiej Skowron, Paweł Stacewicz, 20-06-2017)

♦   O rzeczywistości wirtualnej (tekst I. Bondeckiej-Krzykowskiej)
♦   Przedmioty wirtualne (film z mini-wykładem B. Skowrona)

REFERATY ARCHIWALNE

Print Friendly

Możliwość komentowania jest wyłączona.