Seminarium

Począwszy od roku akademickiego 2014/2015 działa w Politechnice Warszawskiej, przy wydziale WAiNS, międzyuczelniane comiesięczne seminarium naukowe z FILOZOFII NAUKI (z największym udziałem tematów informatycznych).
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!
Jeśli nie może to być udział fizyczny, niech będzie chociaż wirtualny — w formie dyskusji blogowych…

Najbliższe seminarium odbędzie się 30.05.2019 (czwartek), w godz. 16.30, w sali 2228, w Gmachu Głównym PW.
Referat pt. Badania transdyscyplinarne z mojej perspektywy (na przykładzie budowania programu Gramatyki Rozproszonej) wygłosi prof. Andre Włodarczyk z paryskiej Sorbony.

ROK AKADEMICKI 2018/19

9. Badania transdyscyplinarne z mojej perspektywy (na przykładzie budowania programu Gramatyki Rozproszonej)
(Andre Włodarczyk, 30-05-2019)

♦   Abstrakt referatu
♦   Materiały pomocnicze
—  Lista wybranych prac nt. Gramatyki Rozproszonej (z linkami)
—  Artykuł o predykacji
—  Artykuł o zaimkach

8. Computational Modelling
(International Workshop, 14-05-2019)

♦   Abstrakty referatów
♦   Program warsztatów

7. Informacja w ujęciu ontologicznym
(Roman Krzanowski, 11-04-2019)

♦   Abstrakt referatu
♦   Lektura (bardzo) wstępna

6.  O własnościach semantycznych norm i rozkazów
(Andrzej Malec, 21-03-2019)

♦   Abstrakt referatu

5.  Stan badań nad cywilizacją informacyjną
(Jacek Janowski, 28-02-2019)

♦   Abstrakt referatu
♦   Lektura dodatkowa

4.  Komputery bez krzemu. Biologia syntetyczna i obliczenia w układach biologicznych
(Marcin Rządeczka, 24-01-2019)

♦   Abstrakt referatu

3.  Konferencja FILOZOFII NAUKI I METOD FORMALNYCH W FILOZOFII
(PW, 13-14.12.2018)

na konferencji referaty wygłaszało wielu uczestników i sympatyków seminarium
♦  Link do strony konferencji

2.  Konferencja FILOZOFIA W INFORMATYCE IV
(PW, WAT, 23-24.11.2018)

na konferencji referaty wygłaszało wielu uczestników i sympatyków seminarium
♦  Link do strony konferencji

1. Czy monada może być osobliwym przypadkiem obiektu OOP?
(Jarosław Strzelecki, 25-10-2018)

♦   Abstrakt referatu
♦   Materiał wprowadzający z bloga
♦   Materiał pomocniczy: dyskusja wokół Monadologii Leibniza

ROK AKADEMICKI 2017/18

1.  Minimalne systemy poznawcze
(Radosław Siedliński, 23-11-2017)

♦   Wprowadzenie do referatu
♦   Slajdy ilustrujące referat

2.  Idea umysłu ucieleśnionego a problem niedeklaratywnych badań ukrytych postaw poznawczych
(Krzysztof Sołoducha, 7-12-2017)

♦   Abstrakt referatu

3. Ian Bogost: gry, postmodernizm i… światopogląd informatyczny
(Adam Wasążnik, 9-01-2018)

♦   Zwięzły opis książki I. Bogosta
♦   Tekst pomocniczy M. Petrowicza

4. Czy i w jakim sensie można uważać, że świat jest matematyczny?
(Józef Lubacz 22-02-2018)

♦   Materiał wprowadzający (wpis blogowy P. Stacewicza)
♦   Slajdy prelegenta

5. Abstrakcja i idealizacja w geometrii i topologii
(Rafał Gruszczyński 13-03-2018)

♦   Slajdy prelegenta

6. Cyfrowy idealizm? O podobieństwach pomiędzy projektowaniem wizualnym, paradygmatem programowania obiektowego oraz Platońskim idealizmem
(Jakub Jernajczyk 12-04-2018)

♦   Abstrakt referatu
♦   Materiały wstępne z sieci:
–    http://www.richardfarrar.com/plato-and-object-oriented-programming/
–    http://mwyrobek.blogspot.com/2011/08/filozofia-vs-programowanie-obiektowe.html

7. Wybrane stanowiska filozoficzne w kwestii intuicji w ujęciu historycznym i problemowym
(Michał Stelmach 22-05-2018)

♦   Materiał wstępny (zalecany przez prelegenta):
–    Intuicja jako typ poznania, wiedzy i intuicji (artykuł M. Walczak)

REFERATY ARCHIWALNE