Seminarium

Począwszy od roku akademickiego 2014/2015 działa w Politechnice Warszawskiej, przy wydziale WAiNS, międzyuczelniane comiesięczne seminarium naukowe z FILOZOFII NAUKI (z największym udziałem tematów informatycznych).
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!
Jeśli nie może to być udział fizyczny, niech będzie chociaż wirtualny — w formie dyskusji blogowych…

Najbliższe seminarium odbędzie się 9.01.2018 (wtorek), o godz. 17.30, w sali 228, w Gmachu Głównym PW.
Referat pt. „Ian Bogost: gry, postmodernizm i… światopogląd informatyczny” wygłosi mgr Adam Wasążnik z lubelskiego UMCS.
Serdecznie zapraszamy!!!

ROK AKADEMICKI 2017/18

1.  Minimalne systemy poznawcze
(Radosław Siedliński, 23-11-2017)

♦   Wprowadzenie do referatu
♦   Slajdy ilustrujące referat

2.  Idea umysłu ucieleśnionego a problem niedeklaratywnych badań ukrytych postaw poznawczych
(Krzysztof Sołoducha, 7-12-2017)

♦   Abstrakt referatu

3. Ian Bogost: gry, postmodernizm i… światopogląd informatyczny
(Adam Wasążnik, 9-01-2018)

♦   Zwięzły opis książki I. Bogosta
♦   Tekst pomocniczy M. Petrowicza

REFERATY ARCHIWALNE

Print Friendly, PDF & Email

Możliwość komentowania jest wyłączona.