Archiwum autora: Witold Marciszewski

Racjonalizm i pragmatyzm Kazimierza Ajdukiewicza

 Refleksje nad odznaczeniem  „Bene Meritis de Philosophia” Życie akademickie obfituje w rytuały. Jedne są odwieczne i bardzo czcigodne, inne dopiero co wymyślone w zacnych intencjach. Zacna intencja przyświecała uczestnikom X  Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego w Poznaniu, 2015, gdy uchwalili ustanowienie medalu … Czytaj dalej

Opublikowano Epistemologia i ontologia, Światopogląd racjonalistyczny | Otagowano , , | 1 komentarz

Turing jako maszyna z wyrocznią
lecz bez daru nieomylności

Głos na konferencji „Filozofia w Informatyce”, Kraków 2016 Odczyt jest skomponowany jako sekwencja pytań,  przy których są skrótowo naszkicowane dane do odpowiedzi. Poniżej znajdują się te kwestie jako ułatwienie w pisaniu komentarza: autor komentarza proszony jest o wska  pzanie numeru … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , | 1 komentarz

O kolonizacji kosmosu przez sztuczną inteligencję

P. Jacek Gładysz w dyskusji zainicjowanej wpisem *Sztuczna inteligencja: Wyzwanie czy zagrożenie” porusza b.ciekawy temat: „czy jesteśmy gotowi na kolonizację kosmosu? W moim odczuciu taki będzie główny długofalowy skutek zaistnienia prawdziwej sztucznej inteligencji.” Jest to trafna obserwacja warta podjęcia. Żeby … Czytaj dalej

Opublikowano Filozofia informatyki, Światopogląd informatyczny | Otagowano | Skomentuj

Główne pytanie kognitywistyki: czy zdolność poznawcza umysłu przewyższa maszynę Turinga?

Projekt badawczy kognitywistyki sprowadza się do kwestii: czy umysł ludzki jest równoważny maszynie Turinga? Równoważny pod względem zdolności poznawczych czyli możliwości rozwiązywania problemów. Równoważność określamy przez porównanie dwóch zbiorów problemów: T = zbiór problemów rozwiązywalnych przez maszynę Turinga. U = … Czytaj dalej

Opublikowano Epistemologia i ontologia, Filozofia informatyki | 1 komentarz

Gaudeamus igitur – przekład na okoliczność inauguracji roku akademickiego 2015/16

Radujmy się życiem  — Gaudeamus igitur Gdy się ono przędzie. — Iuvenes dum sumus. Po radosnej dziś młodości,  — Post iucundam iuventutem Po nękaniu złej starości — Post molestam senectutem Ziemia nas posiędzie. — Nos habebit humus. Vivat Akademia,  — … Czytaj dalej

Opublikowano Etyka | Skomentuj

W jakim sensie ilościowa teoria informacji
jest fundamentem epistemologii?

Książka Marka Hetmańskiego „Epistemologia informacji”, 2013,  ma do odegrania ważną rolę w polskich dyskusjach epistemologicznych.  Warto ją postawić na półce obok „Przewodnika po epistemologii”, 2013, pod redakcją Renaty Ziemińskiej, której anons zawierajacy spis treści ukazał  się tym blogu w roku … Czytaj dalej

Opublikowano Dialogi wokół recenzji, Epistemologia i ontologia, Filozofia informatyki | 3 komentarze

Trzy stopnie autonomii maszyn
Trzeci: nie być maszyną

Nawiązuję tym szkicem do wpisu Pawła Stacewicza,  inicjującego dyskusję na temat autonomii maszyn, a także do mojej pierwszej na to zagajenie reakcji.  Oto teza  obecnego szkicu na temat trzech stopni możliwej ewolucji maszyn w kierunku autonomiczności — aż po tak … Czytaj dalej

Opublikowano Filozofia informatyki, Światopogląd informatyczny | 1 komentarz

Kto ma prawo ustanawiać normy i sankcje?
Czy wystarczy dysponować środkami przymusu?

§1. Te dwa pytania i kilka pomocniczych  są  kierowane do Autora następującego tekstu zawierającego  definicję  obowiązywalności. Let us assume that the only source of duties are orders.  Let us now consider a situation in which person B is obliged to … Czytaj dalej

Opublikowano Dialogi wokół recenzji, Filozofia polityczna | 1 komentarz

Inwencja a losowość
Głos w kwestii maszyn autonomicznych

Pogląd  o wyłącznie losowym charakterze aktów twórczych budzi mój sprzeciw, gdyż brakuje dlań potwierdzenia w moim, a pewnie też innych osób,  doświadczeniu  wewnętrznym.  Gdy mam do rozwiązania jakiś problem, to (1) uruchomienie procesu rozwiązywania bierze się z mojej woli; nie … Czytaj dalej

Opublikowano Filozofia informatyki, Filozofia nauki, Światopogląd informatyczny | 3 komentarze

Aksjologiczne źródła autorytetu państwa:
obliczalność systemu, twórcza dynamika elit

Obecny wpis jest tylko zapowiedzią bardziej gruntownych refleksji wywołanych lekturą książki Anny Brożek „Teoria imperatywów i jej zastosowania” (Copernicus Center, Kraków 2012).   Inspiracja okazała się  tak duża,  że powstał materiał na kilka artykułów, a żeby nie obciążać czytelnika takim balastem,  … Czytaj dalej

Opublikowano Dialogi wokół recenzji, Etyka, Filozofia polityczna | Skomentuj