Archiwum autora: Witold Marciszewski

Kto ma prawo ustanawiać normy i sankcje?
Czy wystarczy dysponować środkami przymusu?

§1. Te dwa pytania i kilka pomocniczych  są  kierowane do Autora następującego tekstu zawierającego  definicję  obowiązywalności. Let us assume that the only source of duties are orders.  Let us now consider a situation in which person B is obliged to … Czytaj dalej

Opublikowano Dialogi wokół recenzji, Filozofia polityczna | 1 komentarz

Inwencja a losowość
Głos w kwestii maszyn autonomicznych

Pogląd  o wyłącznie losowym charakterze aktów twórczych budzi mój sprzeciw, gdyż brakuje dlań potwierdzenia w moim, a pewnie też innych osób,  doświadczeniu  wewnętrznym.  Gdy mam do rozwiązania jakiś problem, to (1) uruchomienie procesu rozwiązywania bierze się z mojej woli; nie … Czytaj dalej

Opublikowano Filozofia informatyki, Filozofia nauki, Światopogląd informatyczny | 3 komentarze

Aksjologiczne źródła autorytetu państwa:
obliczalność systemu, twórcza dynamika elit

Obecny wpis jest tylko zapowiedzią bardziej gruntownych refleksji wywołanych lekturą książki Anny Brożek „Teoria imperatywów i jej zastosowania” (Copernicus Center, Kraków 2012).   Inspiracja okazała się  tak duża,  że powstał materiał na kilka artykułów, a żeby nie obciążać czytelnika takim balastem,  … Czytaj dalej

Opublikowano Dialogi wokół recenzji, Etyka, Filozofia polityczna | Skomentuj

Gödla-Chaitina wizja dynamiki wiedzy jako wiodący
nurt nowoczesnej epistemologii

Pytania do książki Marka Hetmańskiego Epistemologia informacji — pod kątem kontynuacji  omawianych przez nią badań §1. Niniejszy wpis nawiązuje do dwóch recenzji tej książki mających się ukazać w „Wiadomościach Matematycznych”. Jest to mój tekst pt. „Na czym polega związek epistemologii z … Czytaj dalej

Opublikowano Dialogi wokół recenzji, Epistemologia i ontologia, Filozofia informatyki | 13 komentarzy

Czym są polityczne glossy i czemu mają służyć?

Czemu glossy? Słowo ,,glosa”   lub „glossa”  należy do dialektu dawnych erudytów.  Warto chronić ów  dialekt  jako wkład do „przymierza między dawnymi i nowymi laty”.  Niech więc posłuży  to słowo do nazwania refleksji nad dającymi coś do myślenia  tekstami na gorące … Czytaj dalej

Opublikowano Filozofia polityczna na gorąco, Światopogląd racjonalistyczny | Skomentuj

Analogie i kontrasty między pojednaniami
niemiecko-francuskim i niemiecko-polskim. Część I

Z cyklu: Glossy do aktualnych tekstów politycznych Poświęćmy chwilę uwagi wystąpieniu Bronisława Komorowskiego w ramach „Berliner Rede”,  17 czerwca 2011.  Nie sama data decyduje o jego aktualności, ale fakt, że myśli w nim zawarte są podstawą aktualnej strategii politycznej urzędującego … Czytaj dalej

Opublikowano Filozofia polityczna na gorąco, Światopogląd racjonalistyczny | Skomentuj

Konstansy prawa naturalnego
a historyczna zmienność warunków społecznych

Kontynuuję rozważania o prawie naturalnym, nawiązując do wczorajszego w tej materii wpisu. §1. Zająłem się tym tematem, poniechawszy na chwilę dociekań z zakresu światopoglądu informatycznego, ponieważ widzę w tym potrzebę natury obywatelskiej. Nastał w naszym kraju czas, gdy wpływowe grupy … Czytaj dalej

Opublikowano Etyka, Filozofia polityczna, Filozofia polityczna na gorąco, Światopogląd racjonalistyczny | Skomentuj

Studia nad społecznymi aspektami płci w świetle idei prawa natury u św.Tomasza i Adama Smitha

§1. Jak wichura zaczęła się nad Polską kłębić burzliwa dyskusja wokół „Gender Studies”. To znaczy — badań nad czynnikami, które warunkują społeczne role, zadania i odpowiedzialność kobiet i mężczyzn. Stanowisko w tej materii radykalnie  konserwatywne powołuje się na prawo naturalne … Czytaj dalej

Opublikowano Etyka, Filozofia polityczna, Światopogląd racjonalistyczny | Skomentuj

Jak mają się do siebie wzajem
obliczanie i przetwarzanie informacji?

Niniejszy wpis podejmuje dyskusję z kluczową tezą książki dra Marcina Miłkowskiego „Explaining the Computational Mind” (the MIT Press 2013), do której odnoszę się dalej skrótem ECM, rzeczoną zaś tezę określam skrótowo jako KRM — Kluczowa Równoważność Miłkowskiego. KRM.  Proponuję, żeby … Czytaj dalej

Opublikowano Dialogi wokół recenzji, Filozofia informatyki, Światopogląd informatyczny | 19 komentarzy

Rozważania w duchu Kurta Gödla
o granicy między umysłem i maszyną

Afiliacja autora: Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki *  Uniwersytet w Białymstoku. Poniższy wpis jest wprowadzeniem do odczytu  (20.XI.2013)  wygłoszonego  w ramach serii wykładów interdyscyplinarnych pt. „Świat ludzi i świat maszyn.  Płynne granice” — organizowanych  przez  Międzywydziałową Pracownię Pytań Granicznych … Czytaj dalej

Opublikowano Filozofia informatyki, Światopogląd informatyczny | Skomentuj