Archiwum kategorii: Filozofia polityczna

Kto ma prawo ustanawiać normy i sankcje?
Czy wystarczy dysponować środkami przymusu?

§1. Te dwa pytania i kilka pomocniczych  są  kierowane do Autora następującego tekstu zawierającego  definicję  obowiązywalności. Let us assume that the only source of duties are orders.  Let us now consider a situation in which person B is obliged to … Czytaj dalej

Opublikowano Dialogi wokół recenzji, Filozofia polityczna | 1 komentarz

Aksjologiczne źródła autorytetu państwa:
obliczalność systemu, twórcza dynamika elit

Obecny wpis jest tylko zapowiedzią bardziej gruntownych refleksji wywołanych lekturą książki Anny Brożek „Teoria imperatywów i jej zastosowania” (Copernicus Center, Kraków 2012).   Inspiracja okazała się  tak duża,  że powstał materiał na kilka artykułów, a żeby nie obciążać czytelnika takim balastem,  … Czytaj dalej

Opublikowano Dialogi wokół recenzji, Etyka, Filozofia polityczna | Skomentuj

Szkic #2 z cyklu: „Europa — Kuźnia Oświecenia”
Projekty pokoju: Niemcy-Francja i Niemcy-Polska

Poświęćmy chwilę uwagi wystąpieniu Bronisława Komorowskiego w ramach „Berliner Rede”,  17 czerwca 2011.  Nie sama data decyduje o jego aktualności, ale fakt, że myśli w nim zawarte są podstawą aktualnej strategii politycznej urzędującego Prezydenta.  Adresowana do audytorium niemieckiego, mowa ta … Czytaj dalej

Opublikowano Europeizm (Europeanism), Filozofia polityczna, Światopogląd liberalny, Światopogląd racjonalistyczny | Skomentuj

Konstansy prawa naturalnego
a historyczna zmienność warunków społecznych

Kontynuuję rozważania o prawie naturalnym, nawiązując do wczorajszego w tej materii wpisu. §1. Zająłem się tym tematem, poniechawszy na chwilę dociekań z zakresu światopoglądu informatycznego, ponieważ widzę w tym potrzebę natury obywatelskiej. Nastał w naszym kraju czas, gdy wpływowe grupy … Czytaj dalej

Opublikowano Etyka, Filozofia polityczna, Światopogląd racjonalistyczny | Skomentuj

Studia nad społecznymi aspektami płci w świetle idei prawa natury u św.Tomasza i Adama Smitha

§1. Jak wichura zaczęła się nad Polską kłębić burzliwa dyskusja wokół „Gender Studies”. To znaczy — badań nad czynnikami, które warunkują społeczne role, zadania i odpowiedzialność kobiet i mężczyzn. Stanowisko w tej materii radykalnie  konserwatywne powołuje się na prawo naturalne … Czytaj dalej

Opublikowano Etyka, Filozofia polityczna, Światopogląd racjonalistyczny | Skomentuj

Polemika wokół wizji Oświecenia

OD REDAKCJI „Polemik i Rozmówek” Dyskusja  dotyczy artykułu Witolda Marciszewskiego pt. „Oświecenie czyli trend ku nowoczesności w wieku XVIII i współcześnie”  zamieszczonego w Czytelni Cafe Aleph pod sygnaturą A4:8.   Poważnym mankamentem artykułu jest przedstawianie zalet idei oświeceniowych  bez rozpatrzenia … Czytaj dalej

Opublikowano Dialogi wokół recenzji, Filozofia polityczna | 2 komentarze

Analiza funkcjonalna poglądów mitopodobnych

Pan Łukasz Bilski z Instytutu Psychologii UAM liście postawił w pewnym liście bardzo ciekawe pytanie: „czy istnieje empiryczna analiza jakiegokolwiek poglądu mitopodobnego?” Nawiązuje ono do propozycji zawartej w jednym z wykładów (z metodologii nauk społecznych) pt. „Badanie wierzeń społecznych metodami … Czytaj dalej

Opublikowano Filozofia nauki, Filozofia polityczna | 1 komentarz

Projekt kosmiczny firmy SpaceX

Impuls do refleksji nad światowym przywództwem Ameryki oraz prowincjonalizmem świadomości politycznej w Polsce Dla zagajenia dyskusji stawiam następujące tezy. A.  Wszystkie stacje telewizyjne i radiowe oraz serwisy internetowe  i prasa codzienna powinny były relacjonować fakt startu, podając parametry techniczne i … Czytaj dalej

Opublikowano Filozofia polityczna | 5 komentarzy

Dylemat Europy

Czy zwyciężanie w wyścigu ekonomicznym czyni ją przyjazną człowiekowi? Wpis w blogu akademickim, z reguły, czyni autor tekstu pragnący poddać go pod dyskusję, ale może go w tym wyręczyć redaktor blogu, jeśli są po temu np. powody techniczne. Tak czynię … Czytaj dalej

Opublikowano Filozofia polityczna | Skomentuj

Kultura duchowa a kultura materialna

W okienku pod tym wpisem słuchacze wykładu „Międzynarodowe Stosunki Kulturalne” umieszczają swoje odpowiedzi na pytania zawarte w sprawdzianie nr I.  Tekst tych odpowiedzi należy poprzedzić nazwą grupy wykładowej (MSK-S lub MSK-N), imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym.  Termin odpowiedzi:  do … Czytaj dalej

Opublikowano Filozofia polityczna | Otagowano | 18 komentarzy